Year 2019, Volume 2 , Issue 1, Pages 18 - 23 2019-03-31

Prunus laurocerasus (Rosaceae) plant extract with harmful herbs and agricultural frost
Prunus laurocerasus (Rosaceae) bitki ekstraktı ile zararlı otlar ve tarımsal dona karşı mücadele

Hüseyin Aşkın AKPULAT [1] , Sibel AKPULAT [2] , Elif Sena YILDIRIM [3] , Hatice Rabia ENGİNOĞLU [4]


In this study, plant extract was obtained by using endemic Prunus laurocerasus plant leaves. The effects of this extract on plant root and stem growth were investigated. The experiments were carried out with two stages and three replicates. In the second stage of wheat seed in the first stage, bean and chickpea plants with economic value were used. These plants are irrigated with solutions prepared at different concentrations. Then, the effect of these solutions on the onion roots was investigated and the mitosis in the roots was examined. The highest percentage of mitotic index (MI) was determined in the control group. It was determined that there was an inverse ratio between the percentage increase of the solution and the percentage of MI. As a result of the observations made, it was determined that plant growth rate slowed down and stopped at the same rate as the concentration rate of the extract used increased. From this point of view, it is aimed to find alternative solutions in natural ways instead of chemicals that can harm the living and the environment against the climatic and environmental difficulties encountered in the agricultural areas in our country. 

Bu araştırmada Prunus laurocerasus bitki yaprakları kullanılarak bitki özütü elde edilmiştir. Bu özütün bitki kök ve gövde büyümesi üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Yapılan deneyler iki aşamalı olup üç tekrarlı olacak şekilde kurulmuştur. İlk aşamada buğday tohumu ikinci aşamada ise ekonomik değeri olan fasulye ve nohut bitkileri kullanılmıştır. Bu bitkiler farklı derişimde hazırlanan çözeltilerle sulanmıştır. Daha sonra bu çözeltilerin soğan kökleri üzerindeki etkisi araştırılmış, köklerdeki mitoz bölünme incelenmiştir. En yüksek mitotik indeks (MI) yüzdesi kontrol grubunda tespit edilmiştir. Çözeltinin derişimi artması ile MI yüzdesi arasında ters bir orantının olduğu belirlenmiştir. Yapılan gözlemler sonucunda kullanılan özütün derişim oranı arttıkça bitki büyümesinin de aynı oranda yavaşladığı ve durduğu tespit edilmiştir. Bundan yola çıkarak ülkemizde tarım alanlarında karşılaşılan iklimsel ve çevresel zorluklara karşı canlı yaşamına ve çevreye zarar verebilecek kimyasallar yerine doğal yollarla alternatif çözümler bulmak amaçlanmıştır.

  • DMİ Genel Müdürlüğü (2018). Zirai Don Olayı Uyarı Sistemi, Erişim tarihi: 22.12.2018, https://www.mgm.gov.tr/FILES/genel/makale/ziraidon.pdf
  • Erdem E, Aşkın MA, Sarısu HC (2016). Kayısı ve Kiraz Çiçek Tomurcukları Üzerine Kış Donlarının Etkileri. Fruit Science 3(1): 4550.
  • Kaymak S, Serim AT (2015). Pestisit Sektöründe Araştırma ve Geliştirme, Fruit Science 2(1): 27-34.
  • Luque de Castro MD, García-Ayuso LE (1998). Soxhlet extraction of solid materials: an outdated technique with a promising innovative future. Analytica Chimica Acta 369 (1-2):1-10.
  • Uskun E (2015). Tarım Çalışanlarının Bitki Koruma Ürünleri Konusunda Bilgi ve Davranışları. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi 72(3): 241-254.
  • Ustaoğlu B (2009). Türkiye’de İklim Değişikliğinin Fındık Tarımına Olası Etkileri. (Doktora tezi). İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
  • Uyanık M, Kara Ş, Gürbüz B (2012). Sürdürülebilir Kalkınmada Biyoçeşitliliğin Önemi. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi 5(2): 125-127.
  • Teker D, Çavuşoğlu K (2013). Allium cepa L. (Amaryllidaceae) Kök Ucu Hücrelerinde 1,4 Dioksan Tarafından Teşvik Edilen Sitotoksisitenin Belirlenmesi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 3(3): 31-40.
Primary Language tr
Subjects Basic Sciences
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-8394-2746
Author: Hüseyin Aşkın AKPULAT (Primary Author)
Institution: SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0361-8338
Author: Sibel AKPULAT
Institution: Sivas Fen Lisesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-3872-6996
Author: Elif Sena YILDIRIM
Institution: Sivas Fen Lisesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-8407-2807
Author: Hatice Rabia ENGİNOĞLU
Institution: Sivas Fen Lisesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : March 31, 2019

Bibtex @research article { biodiversity539621, journal = {Turkish Journal of Biodiversity}, issn = {}, eissn = {2667-4386}, address = {turkbiod@artvin.edu.tr}, publisher = {Artvin Çoruh Üniversitesi Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi Uygulama ve Araştırma Merkezi}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {18 - 23}, doi = {}, title = {Prunus laurocerasus (Rosaceae) bitki ekstraktı ile zararlı otlar ve tarımsal dona karşı mücadele}, key = {cite}, author = {AKPULAT, Hüseyin Aşkın and AKPULAT, Sibel and YILDIRIM, Elif Sena and ENGİNOĞLU, Hatice Rabia} }
APA AKPULAT, H , AKPULAT, S , YILDIRIM, E , ENGİNOĞLU, H . (2019). Prunus laurocerasus (Rosaceae) bitki ekstraktı ile zararlı otlar ve tarımsal dona karşı mücadele. Turkish Journal of Biodiversity , 2 (1) , 18-23 . Retrieved from http://turkbiod.artvin.edu.tr/en/issue/42089/539621
MLA AKPULAT, H , AKPULAT, S , YILDIRIM, E , ENGİNOĞLU, H . "Prunus laurocerasus (Rosaceae) bitki ekstraktı ile zararlı otlar ve tarımsal dona karşı mücadele". Turkish Journal of Biodiversity 2 (2019 ): 18-23 <http://turkbiod.artvin.edu.tr/en/issue/42089/539621>
Chicago AKPULAT, H , AKPULAT, S , YILDIRIM, E , ENGİNOĞLU, H . "Prunus laurocerasus (Rosaceae) bitki ekstraktı ile zararlı otlar ve tarımsal dona karşı mücadele". Turkish Journal of Biodiversity 2 (2019 ): 18-23
RIS TY - JOUR T1 - Prunus laurocerasus (Rosaceae) bitki ekstraktı ile zararlı otlar ve tarımsal dona karşı mücadele AU - Hüseyin Aşkın AKPULAT , Sibel AKPULAT , Elif Sena YILDIRIM , Hatice Rabia ENGİNOĞLU Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Turkish Journal of Biodiversity JF - Journal JO - JOR SP - 18 EP - 23 VL - 2 IS - 1 SN - -2667-4386 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türk Biyoçeşitlilik Dergisi Prunus laurocerasus (Rosaceae) bitki ekstraktı ile zararlı otlar ve tarımsal dona karşı mücadele %A Hüseyin Aşkın AKPULAT , Sibel AKPULAT , Elif Sena YILDIRIM , Hatice Rabia ENGİNOĞLU %T Prunus laurocerasus (Rosaceae) bitki ekstraktı ile zararlı otlar ve tarımsal dona karşı mücadele %D 2019 %J Turkish Journal of Biodiversity %P -2667-4386 %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD AKPULAT, Hüseyin Aşkın , AKPULAT, Sibel , YILDIRIM, Elif Sena , ENGİNOĞLU, Hatice Rabia . "Prunus laurocerasus (Rosaceae) bitki ekstraktı ile zararlı otlar ve tarımsal dona karşı mücadele". Turkish Journal of Biodiversity 2 / 1 (March 2019): 18-23 .
AMA AKPULAT H , AKPULAT S , YILDIRIM E , ENGİNOĞLU H . Prunus laurocerasus (Rosaceae) bitki ekstraktı ile zararlı otlar ve tarımsal dona karşı mücadele. Turk J Biod. 2019; 2(1): 18-23.
Vancouver AKPULAT H , AKPULAT S , YILDIRIM E , ENGİNOĞLU H . Prunus laurocerasus (Rosaceae) bitki ekstraktı ile zararlı otlar ve tarımsal dona karşı mücadele. Turkish Journal of Biodiversity. 2019; 2(1): 23-18.