Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Pistacia terebinthus (Menengiç) Gallerinin Antimikrobiyal etkisi ve GC-MS analizi

Year 2021, Volume 4, Issue 2, 98 - 104, 30.09.2021
https://doi.org/10.38059/biodiversity.1000001

Abstract

Pistacia terebinthus galinin antimikrobiyal aktivitesini tespit etmek için disk difüzyon yöntemi kullanıldı. Standart mikroorganizmalarımız (Staphylococcus aureus ATCC 29213, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Enterococcus faecalis ATCC 29212, Escherichia coli ATCC 25922) brain heart infüzyon brothlar içine alınarak Mc Farland 0.5 eşeline uyan konsantrasyonları hazırlandı. Mueller Hinton agar besiyerlerine steril eküvyon çubuklar kullanılarak ekildi. Bakteriler 35.5-36.5 derecede 24 saat inkübe edildi. İnkübasyon sonrası diskler etrafında oluşan inhibisyon bölgeleri bir cetvel yardımıyla ölçülerek değerlendirmeler yapıldı. P. terebinthus bitkisinin gal özütünün GC-MS analizini yapılmıştır. GC spektrumunda yaklaşık 85 bileşen belirlenmiştir, özütün içerdiği bileşenlerin yanısıra ve dekompozisyon ürünleri de mevcuttur. Özüte ait GC kromatogramı verilmiştir, ayrıca analizi yapılabilen fraksiyonlar üzerlerine belirlenen bileşenlerin isimleri ve olasılık oranları belirtilmiştir. P. terebinthus bitkisinin gal özütü gram (+) bakteriler olan Staphylococcus aureus ve Enterococcus faecalis üzerinde olumlu etkiye sahiptir ve büyük ölçüde bakterileri inhibe etmiştir. Antibiyotiklerin zararları düşünüldüğünde çıkardığımız özütün doğal olması ilaç gereksiniminde özütün kullanılmasının daha avantajlı olacağı düşünülmektedir. 

References

 • Aydın B, Gelal A (2012). Akılcı İlaç Kullanımı: Yaygınlaştırılması ve Tıp Eğitiminin Rolü, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 26(1): 57-63.
 • Daştan DS, Zonus N, Yalçın İ, Daştan T (2012). Bazı Meşe ve Gül Türlerinin Galli ve Galsiz Bireylerindeki, Total Protein İçeriğinin Farklı Yöntemler Kullanılarak Araştırılması, C.Ü. Fen Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, 33(1): 1-19.
 • Demirsoy A (1999). Yaşamın Temel Kuralları, Omurgasızlar/Böcekler, Entomoloji. ISBN:975-7746-02-9, Sh:272-274, 6. Baskı
 • Gullan PJ, Cranston PS (2012). Entomolojinin ana hatları, Nobel Akademik Yayıncılık, 4. Basım, pp 563. Ankara.
 • Jeppson LR, Keifer, HH, Baker, EM (1975). Mites injurious to economic plants. University of California Pres, pp.614.
 • Mani MS (1964). Ecology of plant galls. Dr. W. Junk, Publishers, The Hague.434p.
 • Öztürk R (2008). Hastane Enfeksiyonları: Korunma ve Kontrol Sempozyum Dizisi pp 24.

Antimicrobial effect of Pistacia terebinthus (Turpentine tree) Galls and GC-MS analysis

Year 2021, Volume 4, Issue 2, 98 - 104, 30.09.2021
https://doi.org/10.38059/biodiversity.1000001

Abstract

Disk diffusion method was used to determine the antimicrobial activity of Pistacia terebinthus gal. Our standard microorganisms (Staphylococcus aureus ATCC 29213, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Enterococcus faecalis ATCC 29212, Escherichia coli ATCC 25922) were taken into brain heart infusion broths and their concentrations were prepared according to Mc Farland 0.5 chart. They were inoculated on Mueller Hinton agar media using sterile swab sticks. Bacteria were incubated at 35.5-36.5 degrees for 24 hours. The inhibition zones formed around the discs after incubation were measured with the help of a ruler and evaluations were made. GC-MS analysis of gal extract of P. terebinthus plant was performed. Approximately 85 components have been identified in the GC spectrum, besides the components contained in the extract and decomposition products are also available. The GC chromatogram of the extract is given, as well as the names and probability ratios of the components determined on the fractions that can be analyzed. Gal extract of P. terebinthus plant has positive effect on gram (+) bacteria Staphylococcus aureus and Enterococcus faecalis and inhibited bacteria to a large extent. Considering the harms of antibiotics, it is thought that it would be more advantageous to use the extract in case of drug requirement, since the extract we extract is natural.

References

 • Aydın B, Gelal A (2012). Akılcı İlaç Kullanımı: Yaygınlaştırılması ve Tıp Eğitiminin Rolü, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 26(1): 57-63.
 • Daştan DS, Zonus N, Yalçın İ, Daştan T (2012). Bazı Meşe ve Gül Türlerinin Galli ve Galsiz Bireylerindeki, Total Protein İçeriğinin Farklı Yöntemler Kullanılarak Araştırılması, C.Ü. Fen Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, 33(1): 1-19.
 • Demirsoy A (1999). Yaşamın Temel Kuralları, Omurgasızlar/Böcekler, Entomoloji. ISBN:975-7746-02-9, Sh:272-274, 6. Baskı
 • Gullan PJ, Cranston PS (2012). Entomolojinin ana hatları, Nobel Akademik Yayıncılık, 4. Basım, pp 563. Ankara.
 • Jeppson LR, Keifer, HH, Baker, EM (1975). Mites injurious to economic plants. University of California Pres, pp.614.
 • Mani MS (1964). Ecology of plant galls. Dr. W. Junk, Publishers, The Hague.434p.
 • Öztürk R (2008). Hastane Enfeksiyonları: Korunma ve Kontrol Sempozyum Dizisi pp 24.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Basic Sciences
Journal Section Research Articles
Authors

Sibel AKPULAT This is me
Sivas Fen Lisesi
0000-0002-0361-8338
Türkiye


Mehmet TRAŞ This is me
TOKAT GAZIOSMANPASA UNIVERSITY, SCHOOL OF HEALTH
0000-0002-9548-1673
Türkiye


Meltem Sude ŞAHİNKAYA This is me
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0001-6063-9058
Türkiye


Hüseyin Aşkın AKPULAT (Primary Author)
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
0000-0001-8394-2746
Türkiye

Publication Date September 30, 2021
Application Date September 23, 2021
Acceptance Date September 29, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 4, Issue 2

Cite

APA Akpulat, S. , Traş, M. , Şahinkaya, M. S. & Akpulat, H. A. (2021). Pistacia terebinthus (Menengiç) Gallerinin Antimikrobiyal etkisi ve GC-MS analizi . Turkish Journal of Biodiversity , 4 (2) , 98-104 . DOI: 10.38059/biodiversity.1000001


Creative Commons License
Turkish Journal of Biodiversity is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.