Research Article
BibTex RIS Cite

Türkiye Rosaceae familyasına yeni cinsler (Aria, Hedlundia, Torminalis) ile taksonomik katkılar

Year 2022, Volume: 5 Issue: 1, 36 - 49, 31.03.2022
https://doi.org/10.38059/biodiversity.1090331

Abstract

Sorbus cinsi, Rosaceae familyasının Amygdaloideae alt familyasına ait bir cins olup çok sayıda taksonu, sayısız hibritleri ve bahçe formları olan önemli bir cinstir. Son zamanlarda moleküler çalışmalar ile gerçekleştirilen entegre analizler neticesinde, bu taksonların isimlendirmeleri, ülkemizdeki bilimsel yayınlarda olmasa da dünya üzerinde cins ve tür isimlerinde değişikliğe gidildiği belirlenmiştir. Bu verilere göre Türkiye’deki Sorbus türleri taksonomik olarak güncellenmiş ve son yapılan çalışmalar neticesinde bazı Sorbus türlerinin cins isimlerinde değişikliğe gidildiği gözlenmiştir. Türkiye’de yayılış gösteren Rosaceae familyasına mensup cins sayısı; yeni eklenen Aria (4 tür), Sorbus (2 tür), Torminalis (1 tür) ve Hedlundia (7 tür) cinsleri ile 35’den 38’e yükselmiş iken, sinonim durumundan dolayı tür sayısı 3 azalmıştır. Bu çalışmada, Türkiye’deki Sorbus türleri taksonomik olarak güncellenmiş, cins ve tür teşhis anahtarları yanında türlere ait fotoğraflar verilmiştir.

Supporting Institution

AÇÜ BAP ve TUBİTAK

Project Number

2017.F10.01.03 ve 121Z056

Thanks

Doktora tezinin gerçekleştirilebilmesi için destek veren Artvin Çoruh Üniversitesi BAP birimine (2017.F10.01.03 nolu proje) ve TUBİTAK (1002- 121Z056 nolu proje)’a teşekkür ederiz.

References

 • Aldasoro JJ, Aedo C, Garmendia FM, de la Hoz FP, Navarro C (2004). Revision of Sorbus subgenera Aria and Torminaria (Rosaceae-Maloideae). Systematic Botany Monographs 69(1): 148.
 • Bakay L, Paganová V, Maceková M (eds) (2015). A quantitative analysis of dendrometric data on Sorbus domestica L. phenotypes for urban greenery. Urban Forestry & Urban Greening 14(3): 599-606.
 • Bánki O, Roskov Y, Döring M, Ower G, Vandepitte L, Hobern D, Remsen D, Schal P, DeWalt RE, Keping M, Miller J, Orrell T, Aalbu R, Adlar, R, Adriaenssens EM, Aedo C, Aescht E, Akkari N, Alfenas-Zerbini P (2022). Catalogue of Life Checklist (Version 2022-02-18). Catalogue of Life. https://doi.org/10.48580/dfp4.
 • Campbell CS, Evans RC, Morgan DR, Dickinson TA, Arsenault MP (2007). Phylogeny of subtribe Pyrinae (formerly the Maloideae, Rosaceae): limited resolution of a complex evolutionary history. Plant Systematics and Evolution 266(1): 119-145.
 • Cornier B (2009). Sorbus legrei (spec. nov.) et Sorbus remensis (spec. nov.) (Rosaceae), deux nouvelles espèces françaises. Publications de la Société Linnéenne de Lyon 78(1): 27-46.
 • Davis PH (ed) (1965-85). Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 • Davis PH, Mill R, Tan K. (edlr.) (1988). Şu eserde: Davis, P.H. (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands 10. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 • Dönmez AA, Uğurlu Aydın Z (2017). Biogeographic and Taxonomic Contributions to the Genus Sorbus L. Rosaceae in Turkey: Sorbus buschiana and S. luristanica. Hacettepe Journal of Biology and Chemistry 45(3): 337-341.
 • Eminağaoğlu Ö, Anşin R (2003). The Flora of Hatila Valley National Park and its close Environs (Artvin). Turkish Journal of Botany 27(1): 127.
 • Eminağaoğlu Ö, Anşin R (2004). Flora of the Karagöl-Sahara National Park (Artvin) and Its Environs. Turkish Journal of Botany 28(6): 557-590.
 • Eminağaoğlu Ö, Anşin R (2005). The flora of Cerattepe, Meydanlar, Demirci, Gavur creek and near environment in Artvin. Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 55(2): 31-46.
 • Eminağaoğlu Ö, Anşin R, Kutbay HG (2007). Forest Vegetation of Karagöl Sahara National Park (Artvin, Turkey). Turkish Journal of Botany 31(5): 421-449.
 • Eminağaoğlu Ö (2009). The Plant Diversity of Tekkale Çevreli and Cemketen Villages (Yusufeli, Artvin). Batumi Botanical Garden Bulletin 33: 152-159.
 • Eminağaoğlu Ö, Özkaya MS, Akpulat HA (2010). A new record for the flora of Turkey: Sorbus caucasica var. caucasica (Rosaceae). Turkish Journal of Botany 36:426.
 • Eminağaoğlu Ö (2012). Artvin’de Doğa Mirası Camili'nin Doğal Bitkileri. İstanbul: Promat, 376 p. (in Turkish).
 • Eminağaoğlu Ö, Akyıldırım Beğen H, Aksu G (2015). Artvin’in Damarlı Bitkilerinin Fotoğrafları. Şu Eserde: Eminağaoğlu Ö (ed) (2015). Artvin'in Doğal Bitkileri. İstanbul: Promat, 456p.
 • Eminağaoğlu Ö, Göktürk T, Akyıldırım Beğen H (2017). Traditional uses of medicinal plants and animals of Hatila Valley National Park, Artvin. Biological Diversity and Conservation 10 (3): 26-35.
 • Eminağaoğlu Ö, Akyıldırım Beğen H, Aksu G (2018a). Karadağ florası (Yusufeli, Artvin-Türkiye). Artvin Coruh University Journal of Forest Faculty 19 (1): 93-113.
 • Eminağaoğlu Ö, Yüksel E, Akyıldırım Beğen H (2018b). Flora of the Hod Valley (Artvin, Turkey). International Journal of Ecosystems and Ecology Science 8 (2): 273-282.
 • Eminağaoğlu Ö, Yılmaz H, Aksoy N, Ok T, Fırat M, Akyıldırım Beğen H, Akkemik Ü (2020). Rosaceae. Şu Eserde: Akkemik Ü. (ed). Türkiye’nin Bütün Ağaçları ve Çalıları. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, s 965-1125.
 • Gabrielian ET (1972). Sorbus L. In: Davis, P.H. (ed), Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Edinburgh: Edinburgh University Press 4: 147-156.
 • George JP, Konrad H, Collin E, Thevenet J, Ballian D, Idzojtic M, Geburek T (2015). High molecular diversity in the true service tree (Sorbus domestica) despite rareness: data from Europe with special reference to the Austrian occurrence. Annals of Botany 115(7): 1105-1115.
 • Gökşin, A (1982). Türkiye’de Doğal Olarak Yetişen Üvez (Sorbus L.) Taksonlarının Yayılışları ile Önemli Bazı Morfolojik ve Anatomik Özellikleri Üzerine Araştırmalar. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayınları, Teknik Bülten, Seri, (120), 84.
 • Güner A, Aslan S, Ekim T, Vural M, Babaç MT (eds) (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler), İstanbul: Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını.
 • Häkkinen S, Heinonen M, Kärenlampi S, Mykkänen H, Ruuskanen J, Törrönen R (1999). Screening of selected flavonoids and phenolic acids in 19 berries. Food Research International 32(5): 345-353.
 • Hrdoušek MV, Strážnicko CZL (2015). Proceedings of The history of uses of Sorbus domestica. Service tree- tree for new Europe conference, 20-21 September 2015; South Moravian region, Czech Republic.
 • Huntley B (1993). Species-richness in north-temperate zone forests. Journal of Biogeography 20(2): 163-180.
 • IPNI (2022). International Plant Names Index. Published on the Internet. http://www.ipni.org. The Royal Botanic Gardens, Kew, Harvard University Herbaria & Libraries and Australian National Botanic Gardens. Downloaded on 15 March 2022.
 • IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-3. https://www.iucnredlist.org. Downloaded on 17 March 2022.
 • Kamm U, Rotach P, Gugerli F, Siroky M, Edwards P, Holderegger, R (2009). Frequent long-distance gene flow in a rare temperate forest tree (Sorbus domestica) at the landscape scale. Heredity 103(6): 476-482.
 • Kurtto A, Fröhner SE, Lampinen R (eds) (2007). Atlas florae europaeae, vol. 14. Helsinki: The Committee for Mapping the Flora of Europe and Societas Biologica Fennica Vanamo.
 • Kurtto A, Weber HE, Lampinen R, Sennikov AN (eds) (2010). Atlas florae europaeae, vol. 15. Helsinki: The Committee for Mapping the Flora of Europe and Societas Biologica Fennica Vanamo. Kutzelnigg H (1995). Sorbus. Gustav Hegi, Illustrierte Flora von Mitteleuropa 4: 328-385.
 • Lepší M, Vit P, Lepsi P, Boublik K, Kolar F (2009). Sorbus portae-bohemicae and Sorbus albensis, two new endemic apomictic species recognized based on a revision of Sorbus bohemica. Preslia 81(1): 63-89.
 • Li QY, Guo W, Liao WB, Macklin JA, Li JH (2012). Generic limits of Pyrinae: Insights from nuclear ribosomal DNA sequences. Botanical Studies 53(1): 151-164.
 • Lo EY, Donoghue MJ (2012). Expanded phylogenetic and dating analyses of the apples and their relatives (Pyreae, Rosaceae). Molecular Phylogenetics and Evolution 63(2): 230-243.
 • Ludwig S, Robertson A, Rich TC, Djordjević M, Cerović R, Houston L, Hiscock SJ (2013). Breeding systems, hybridization and continuing evolution in Avon Gorge Sorbus. Annals of Botany 111(4): 563-575.
 • Majić B, Zeiner M, Juranović Cindrić I, Stingeder G (2017). Study of the accumulation of Toxic and Essential Ultra-Trace Elements in Fruits of Sorbus domestica L. International Journal of Environmental Research and Public Health 14(4): 341.
 • McAllister H (2005). The genus Sorbus: mountain ash and other rowans. Royal Botanic Gardens, Kew.
 • Meyer N, Meierott L, Schuwerk H, Angerer O (2005). Beiträge zur Gattung Sorbus in Bayern ((Systematics of the genus Sorbus inBavaria). Sonderband der Berichte der Bayerischen Botanischen Gesellschaft, Munich, Germany, 216 pp.
 • Meyer N, Gregor T, Meierott L, Paule J (2014). Diploidy suggests hybrid origin and sexuality in Sorbus subgen. Tormaria from Thuringia, Central Germany. Plant Systematics and Evolution 300(10): 2169-2175.
 • Mikic T, Orlovic S, Markovic M, Kovacevic B, Pilipovic A (2008). Variability in service tree (Sorbus domestica L.) populations in Serbia. Forestry Journal 54(1): 61-67.
 • Németh C (2012). Two new Sorbus (Rosaceae) species from the Bakony Mts, Hungary. Acta Botanica Hungarica 54(2): 131-144.
 • Pellicer J, Clermont S, Houston L, Rich TC, Fay MF (2012). Cytotype diversity in the Sorbus complex (Rosaceae) in Britain: sorting out the puzzle. Annals of Botany 110 (6): 1185-1193.
 • Phipps JB, Robertson KR, Smith PG, Rohrer JR (1990). A checklist of the subfamily Maloideae (Rosaceae). Canadian Journal of Botany 68(10): 2209-2269.
 • Potter D, Gao F, Bortiri PE, Oh SH, Baggett S (2002). Phylogenetic relationships in Rosaceae inferred from chloroplast matK and trnL-trnF nucleotide sequence data. Plant Systematics and Evolution 231(1): 77-89.
 • Potter D, Eriksson T, Evans RC, Oh S, Smedmark JEE, Morgan DR, Campbell CS (2007). Phylogeny and classification of Rosaceae. Plant Systematics and Evolution 266(1): 5-43.
 • Raimondo FM, Castellano G, Bazan G, Schicchi R (2012). Sorbus madoniensis (Rosaceae), a new species from Sicily. Plant Biosystems-An International Journal Dealing with all Aspects of Plant Biology 146(1): 345-351.
 • Raspe O, Findlay C, Jacquemart AL (2000). Sorbus aucuparia L. Journal of Ecology 88(5): 910-930.
 • Rich TCG, Houston L, Robertson A, Proctor MCF (2010). Whitebeams, Rowans and Service trees of Britain and Ireland: a monograph of British and Irish 'Sorbus' L. London: Botanical Society of the British Isles.
 • Robertson KR, Phipps JB, Rohrer JR, Smith PG (1991). A synopsis of genera in Maloideae (Rosaceae). Systematic Botany 376-394.
 • Rushforth K (2018). The Whitebeam problem, and a solution. Phytologia 100 (4): 222-247.
 • Sennikov AN, Kurtto A (2017). A phylogenetic checklist of Sorbus sl (Rosaceae) in Europe. Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica 93: 1-78.
 • Tunçkol B, Aksoy N, Eminağaoğlu Ö (2014). Sorbus L. (ed) Akkemik Ü. Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları II. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. s: 424-440.
 • Velebil J (2012). Sorbus omissa, a new endemic hybridogenous species from the lower Vltava river valley. Preslia 84(2): 375-390.
 • Xiang Y, Huang CH, Hu Y, Wen J, Li S, Yi T, Ma H (2017). Evolution of Rosaceae fruit types based on nuclear phylogeny in the context of geological times and genome duplication. Molecular Biology and Evolution 34(2): 262-281.

Taxonomic contributions to the Turkey Rosaceae family with new genera (Aria, Hedlundia, Torminalis)

Year 2022, Volume: 5 Issue: 1, 36 - 49, 31.03.2022
https://doi.org/10.38059/biodiversity.1090331

Abstract

Sorbus is a genus belonging to the Rosaceae family, Amygdaloideae subfamily, and is an important genus with many taxa, hybrits, and garden forms. As a result of the integrated analyses carried out with molecular studies recently, it has been determined that the nomenclature of these taxa has been changed in the names of genus and species throughout the world, although they are not in scientific publications in our country. According to this data, Sorbus species in Turkey have been updated taxonomically, and as a result of recent studies, it has been observed that the genus names of some Sorbus species have been changed. The number of genera belonging to the Rosaceae family distributed in Turkey; While it increased from 35 to 38 with the newly added Aria (4 species), Sorbus (2 species), Torminalis (1 species) and Hedlundia (7 species), the number of species decreased by 3 due to the synonymous situation. In this study, Sorbus species in Turkey have been updated taxonomically, genus and species identification keys as well as photos of the species are given.

Project Number

2017.F10.01.03 ve 121Z056

References

 • Aldasoro JJ, Aedo C, Garmendia FM, de la Hoz FP, Navarro C (2004). Revision of Sorbus subgenera Aria and Torminaria (Rosaceae-Maloideae). Systematic Botany Monographs 69(1): 148.
 • Bakay L, Paganová V, Maceková M (eds) (2015). A quantitative analysis of dendrometric data on Sorbus domestica L. phenotypes for urban greenery. Urban Forestry & Urban Greening 14(3): 599-606.
 • Bánki O, Roskov Y, Döring M, Ower G, Vandepitte L, Hobern D, Remsen D, Schal P, DeWalt RE, Keping M, Miller J, Orrell T, Aalbu R, Adlar, R, Adriaenssens EM, Aedo C, Aescht E, Akkari N, Alfenas-Zerbini P (2022). Catalogue of Life Checklist (Version 2022-02-18). Catalogue of Life. https://doi.org/10.48580/dfp4.
 • Campbell CS, Evans RC, Morgan DR, Dickinson TA, Arsenault MP (2007). Phylogeny of subtribe Pyrinae (formerly the Maloideae, Rosaceae): limited resolution of a complex evolutionary history. Plant Systematics and Evolution 266(1): 119-145.
 • Cornier B (2009). Sorbus legrei (spec. nov.) et Sorbus remensis (spec. nov.) (Rosaceae), deux nouvelles espèces françaises. Publications de la Société Linnéenne de Lyon 78(1): 27-46.
 • Davis PH (ed) (1965-85). Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 • Davis PH, Mill R, Tan K. (edlr.) (1988). Şu eserde: Davis, P.H. (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands 10. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 • Dönmez AA, Uğurlu Aydın Z (2017). Biogeographic and Taxonomic Contributions to the Genus Sorbus L. Rosaceae in Turkey: Sorbus buschiana and S. luristanica. Hacettepe Journal of Biology and Chemistry 45(3): 337-341.
 • Eminağaoğlu Ö, Anşin R (2003). The Flora of Hatila Valley National Park and its close Environs (Artvin). Turkish Journal of Botany 27(1): 127.
 • Eminağaoğlu Ö, Anşin R (2004). Flora of the Karagöl-Sahara National Park (Artvin) and Its Environs. Turkish Journal of Botany 28(6): 557-590.
 • Eminağaoğlu Ö, Anşin R (2005). The flora of Cerattepe, Meydanlar, Demirci, Gavur creek and near environment in Artvin. Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 55(2): 31-46.
 • Eminağaoğlu Ö, Anşin R, Kutbay HG (2007). Forest Vegetation of Karagöl Sahara National Park (Artvin, Turkey). Turkish Journal of Botany 31(5): 421-449.
 • Eminağaoğlu Ö (2009). The Plant Diversity of Tekkale Çevreli and Cemketen Villages (Yusufeli, Artvin). Batumi Botanical Garden Bulletin 33: 152-159.
 • Eminağaoğlu Ö, Özkaya MS, Akpulat HA (2010). A new record for the flora of Turkey: Sorbus caucasica var. caucasica (Rosaceae). Turkish Journal of Botany 36:426.
 • Eminağaoğlu Ö (2012). Artvin’de Doğa Mirası Camili'nin Doğal Bitkileri. İstanbul: Promat, 376 p. (in Turkish).
 • Eminağaoğlu Ö, Akyıldırım Beğen H, Aksu G (2015). Artvin’in Damarlı Bitkilerinin Fotoğrafları. Şu Eserde: Eminağaoğlu Ö (ed) (2015). Artvin'in Doğal Bitkileri. İstanbul: Promat, 456p.
 • Eminağaoğlu Ö, Göktürk T, Akyıldırım Beğen H (2017). Traditional uses of medicinal plants and animals of Hatila Valley National Park, Artvin. Biological Diversity and Conservation 10 (3): 26-35.
 • Eminağaoğlu Ö, Akyıldırım Beğen H, Aksu G (2018a). Karadağ florası (Yusufeli, Artvin-Türkiye). Artvin Coruh University Journal of Forest Faculty 19 (1): 93-113.
 • Eminağaoğlu Ö, Yüksel E, Akyıldırım Beğen H (2018b). Flora of the Hod Valley (Artvin, Turkey). International Journal of Ecosystems and Ecology Science 8 (2): 273-282.
 • Eminağaoğlu Ö, Yılmaz H, Aksoy N, Ok T, Fırat M, Akyıldırım Beğen H, Akkemik Ü (2020). Rosaceae. Şu Eserde: Akkemik Ü. (ed). Türkiye’nin Bütün Ağaçları ve Çalıları. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, s 965-1125.
 • Gabrielian ET (1972). Sorbus L. In: Davis, P.H. (ed), Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Edinburgh: Edinburgh University Press 4: 147-156.
 • George JP, Konrad H, Collin E, Thevenet J, Ballian D, Idzojtic M, Geburek T (2015). High molecular diversity in the true service tree (Sorbus domestica) despite rareness: data from Europe with special reference to the Austrian occurrence. Annals of Botany 115(7): 1105-1115.
 • Gökşin, A (1982). Türkiye’de Doğal Olarak Yetişen Üvez (Sorbus L.) Taksonlarının Yayılışları ile Önemli Bazı Morfolojik ve Anatomik Özellikleri Üzerine Araştırmalar. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayınları, Teknik Bülten, Seri, (120), 84.
 • Güner A, Aslan S, Ekim T, Vural M, Babaç MT (eds) (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler), İstanbul: Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını.
 • Häkkinen S, Heinonen M, Kärenlampi S, Mykkänen H, Ruuskanen J, Törrönen R (1999). Screening of selected flavonoids and phenolic acids in 19 berries. Food Research International 32(5): 345-353.
 • Hrdoušek MV, Strážnicko CZL (2015). Proceedings of The history of uses of Sorbus domestica. Service tree- tree for new Europe conference, 20-21 September 2015; South Moravian region, Czech Republic.
 • Huntley B (1993). Species-richness in north-temperate zone forests. Journal of Biogeography 20(2): 163-180.
 • IPNI (2022). International Plant Names Index. Published on the Internet. http://www.ipni.org. The Royal Botanic Gardens, Kew, Harvard University Herbaria & Libraries and Australian National Botanic Gardens. Downloaded on 15 March 2022.
 • IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-3. https://www.iucnredlist.org. Downloaded on 17 March 2022.
 • Kamm U, Rotach P, Gugerli F, Siroky M, Edwards P, Holderegger, R (2009). Frequent long-distance gene flow in a rare temperate forest tree (Sorbus domestica) at the landscape scale. Heredity 103(6): 476-482.
 • Kurtto A, Fröhner SE, Lampinen R (eds) (2007). Atlas florae europaeae, vol. 14. Helsinki: The Committee for Mapping the Flora of Europe and Societas Biologica Fennica Vanamo.
 • Kurtto A, Weber HE, Lampinen R, Sennikov AN (eds) (2010). Atlas florae europaeae, vol. 15. Helsinki: The Committee for Mapping the Flora of Europe and Societas Biologica Fennica Vanamo. Kutzelnigg H (1995). Sorbus. Gustav Hegi, Illustrierte Flora von Mitteleuropa 4: 328-385.
 • Lepší M, Vit P, Lepsi P, Boublik K, Kolar F (2009). Sorbus portae-bohemicae and Sorbus albensis, two new endemic apomictic species recognized based on a revision of Sorbus bohemica. Preslia 81(1): 63-89.
 • Li QY, Guo W, Liao WB, Macklin JA, Li JH (2012). Generic limits of Pyrinae: Insights from nuclear ribosomal DNA sequences. Botanical Studies 53(1): 151-164.
 • Lo EY, Donoghue MJ (2012). Expanded phylogenetic and dating analyses of the apples and their relatives (Pyreae, Rosaceae). Molecular Phylogenetics and Evolution 63(2): 230-243.
 • Ludwig S, Robertson A, Rich TC, Djordjević M, Cerović R, Houston L, Hiscock SJ (2013). Breeding systems, hybridization and continuing evolution in Avon Gorge Sorbus. Annals of Botany 111(4): 563-575.
 • Majić B, Zeiner M, Juranović Cindrić I, Stingeder G (2017). Study of the accumulation of Toxic and Essential Ultra-Trace Elements in Fruits of Sorbus domestica L. International Journal of Environmental Research and Public Health 14(4): 341.
 • McAllister H (2005). The genus Sorbus: mountain ash and other rowans. Royal Botanic Gardens, Kew.
 • Meyer N, Meierott L, Schuwerk H, Angerer O (2005). Beiträge zur Gattung Sorbus in Bayern ((Systematics of the genus Sorbus inBavaria). Sonderband der Berichte der Bayerischen Botanischen Gesellschaft, Munich, Germany, 216 pp.
 • Meyer N, Gregor T, Meierott L, Paule J (2014). Diploidy suggests hybrid origin and sexuality in Sorbus subgen. Tormaria from Thuringia, Central Germany. Plant Systematics and Evolution 300(10): 2169-2175.
 • Mikic T, Orlovic S, Markovic M, Kovacevic B, Pilipovic A (2008). Variability in service tree (Sorbus domestica L.) populations in Serbia. Forestry Journal 54(1): 61-67.
 • Németh C (2012). Two new Sorbus (Rosaceae) species from the Bakony Mts, Hungary. Acta Botanica Hungarica 54(2): 131-144.
 • Pellicer J, Clermont S, Houston L, Rich TC, Fay MF (2012). Cytotype diversity in the Sorbus complex (Rosaceae) in Britain: sorting out the puzzle. Annals of Botany 110 (6): 1185-1193.
 • Phipps JB, Robertson KR, Smith PG, Rohrer JR (1990). A checklist of the subfamily Maloideae (Rosaceae). Canadian Journal of Botany 68(10): 2209-2269.
 • Potter D, Gao F, Bortiri PE, Oh SH, Baggett S (2002). Phylogenetic relationships in Rosaceae inferred from chloroplast matK and trnL-trnF nucleotide sequence data. Plant Systematics and Evolution 231(1): 77-89.
 • Potter D, Eriksson T, Evans RC, Oh S, Smedmark JEE, Morgan DR, Campbell CS (2007). Phylogeny and classification of Rosaceae. Plant Systematics and Evolution 266(1): 5-43.
 • Raimondo FM, Castellano G, Bazan G, Schicchi R (2012). Sorbus madoniensis (Rosaceae), a new species from Sicily. Plant Biosystems-An International Journal Dealing with all Aspects of Plant Biology 146(1): 345-351.
 • Raspe O, Findlay C, Jacquemart AL (2000). Sorbus aucuparia L. Journal of Ecology 88(5): 910-930.
 • Rich TCG, Houston L, Robertson A, Proctor MCF (2010). Whitebeams, Rowans and Service trees of Britain and Ireland: a monograph of British and Irish 'Sorbus' L. London: Botanical Society of the British Isles.
 • Robertson KR, Phipps JB, Rohrer JR, Smith PG (1991). A synopsis of genera in Maloideae (Rosaceae). Systematic Botany 376-394.
 • Rushforth K (2018). The Whitebeam problem, and a solution. Phytologia 100 (4): 222-247.
 • Sennikov AN, Kurtto A (2017). A phylogenetic checklist of Sorbus sl (Rosaceae) in Europe. Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica 93: 1-78.
 • Tunçkol B, Aksoy N, Eminağaoğlu Ö (2014). Sorbus L. (ed) Akkemik Ü. Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları II. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. s: 424-440.
 • Velebil J (2012). Sorbus omissa, a new endemic hybridogenous species from the lower Vltava river valley. Preslia 84(2): 375-390.
 • Xiang Y, Huang CH, Hu Y, Wen J, Li S, Yi T, Ma H (2017). Evolution of Rosaceae fruit types based on nuclear phylogeny in the context of geological times and genome duplication. Molecular Biology and Evolution 34(2): 262-281.
There are 55 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Forest Industry Engineering
Journal Section Research Articles
Authors

Hayal Akyıldırım Beğen 0000-0003-2028-5827

Özgür Eminağaoğlu 0000-0003-0064-0318

Project Number 2017.F10.01.03 ve 121Z056
Publication Date March 31, 2022
Submission Date March 19, 2022
Acceptance Date March 28, 2022
Published in Issue Year 2022Volume: 5 Issue: 1

Cite

APA Akyıldırım Beğen, H., & Eminağaoğlu, Ö. (2022). Türkiye Rosaceae familyasına yeni cinsler (Aria, Hedlundia, Torminalis) ile taksonomik katkılar. Turkish Journal of Biodiversity, 5(1), 36-49. https://doi.org/10.38059/biodiversity.1090331


Creative Commons License
Turkish Journal of Biodiversity is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.