Research Article
BibTex RIS Cite

Mammalian fauna of Hod valley (Aşağı Maden ve Yukarı Maden, Artvin, Türkiye)

Year 2023, Volume: 6 Issue: 1, 14 - 20, 30.06.2023
https://doi.org/10.38059/biodiversity.1279553

Abstract

Artvin province, which has rich forest resources and wildlife, is one of the rare provinces of Türkiye in terms of biological diversity. In this scientific study conducted between 2010-2020 in the Hod valley in Artvin province, the existence of 31 mammal species belonging to 15 families was determined. The conservation status of the species was evaluated according to IUCN, BERN and CITES criteria. Of these species, Miniopterus schreibersi, Pipistrellus pipistrellus, Nyctalus leisleri, Canis lupus, Ursus arctos, and Capra aegagrus are in Annex 2 of the Bern Convention; Sorex minutus, Lepus capensis, Mustela nivalis, Meles meles and Rupicapra rupicapra are listed in Appendix 3., Capra aegagrus detected in the area is classified as threatened by the IUCN.

References

 • Anonim (1984). Avrupa Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi (Bern Sözleşmesi. https://www.coe.int/en/web/bern-convention. Downloaded on 05 April 2023.
 • Bilgin R (2011). Back to the suture: the distribution of intraspecific genetic diversity in and around Anato¬lia. International Journal of Molecular Sciences 12 (6): 4080-4103.
 • Bulut Ş, Akbaba B, Ayaş Z (2012). Analysis of mammal remains from owl pellets (Asio otus) in a suburban area in Beytepe, Ankara. Hacettepe Journal of Biology and Chemistry 40: 233–237. Çam P, Ölmez İ (2015). Sinop İli Memeli Hayvan Faunasının Değerlendirilmesi. Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 5 (3): 9-16.
 • Eminağaoğlu Ö, Yüksel E, Akyıldırım Beğen H (2018). Flora of the Hod valley (Artvin, Turkey), International Journal of Ecosystems and Ecology Science 8 (2): 273-282.
 • Eminağaoğlu Ö, Anşin R (2003). The flora of Hatila valley national park and its close environs (Artvin). Turkish Journal of Botany 27(1): 1-27.
 • Eminağaoğlu Ö, Anşin R (2004). Flora of the Karagöl-Sahara national park (Artvin) and its environs. Turkish Journal of Botany 28(6): 557-590.
 • Eminağaoğlu Ö (2012). Artvin’de Doğa Mirası Camili'nin Doğal Bitkileri. İstanbul: Promat, 376 p. ISBN:978-605-359-936-4 (in Turkish).
 • Eminağaoğlu Ö (ed) (2015). Artvin'in Doğal Bitkileri. İstanbul: Promat, 456p. (in Turkish).
 • Gokturk T, Bucak F, Artvinli T (2011). Mammalian fauna of Artvin. African Journal of Agricultural Research 6 (6):1418-1425.
 • Gözütok S (2017). Mammalian Fauna of Bursa Province and Conversation Status of Species Classis: Mammalia). International Journal of Agriculture and Wildlife Science 3 (2): 120-130.
 • IUCN (1996). IUCN red list of threatened animals. https://www.iucn.org/es/content/1996-iucn-red-list-threatened-animals (Downloaded on 04.02.2023).
 • IUCN (2021). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2021-1. https://www.iucnredlist.org (Downloaded on 17.06.2022).
 • Karataş A (2006). Türkiye’nin memelileri. Türkiye’nin Önemli Doğa Alanları, Doğa Derneği Ankara, s. 50-51.
 • Karataş A (2016). Hatay ilini memeli faunası. Tabiat ve İnsan Dergisi 194: 15-21.
 • Karataş A, Filiz H, Erciyas-Yavuz, K, Özeren SC, Tok CV (2021). The Vertebrate Biodiversity of Turkey. Biodiversity, Conservation and Sustainability in Asia: Volume 1: Prospects and Challenges in West Asia and Caucasus 175-274.
 • Karatay M (2019). Bingöl İli Memeli Biyoçeşitliliği ve Ekolojisi. Yüksek Lisans Tezi. Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Batman.
 • Kıslalıoglu M, Berkes F (1987). Biological Diversity. DPT/TBAG-Cev. Sek Press., pp. 122.
 • Kryštufek B, Vohralík V (2001). Mamamls of Turkey and Cyprus: Incectivora. Annales Majora, Koper.
 • Kryštufek B, Vohralík V (2005). Mammals of Turkey and Cyprus. Rodentia I: Sciuridae, Dipodidae, Gliridae, Arvicolinae. Annales Majora, Koper.
 • Kryštufek B, Vohralík V (2009). Mammals of Turkey and Cyprus. Rodentia II: Cricetinae, Muridae, Spalacidae, Calomyscidae, Capromyidae, Hystricidae, Castoridae. Annales Majora, Koper.
 • Mittermeier RA, Gil PR, Hoffman M, Pilgrim J, Brooks T, Mittermeier CG, Lamoreux J, Da Fonseca GAB (2004). Hotspots revisited. Mexico City: CEMEX. Sierra.
 • Özkurt ŞÖ, Bulut Ş (2020). Türkiye Memelileri. Panama Yayıncılık, Ankara, 456 s.
 • Selçuk AY, Kefelioğlu H (2020). Samsun, Amasya, Tokat ve Eskişehir İlleri Memeli Faunası ve Türlerin Koruma Statüleri. KSÜ Tarım ve Doğa Derg. 23 (2):378-386.
 • Toyran K, Adızel Ö (2018). Contributions to the mammal fauna of Bitlis Province, Turkey. Bitlis Eren University Journal of Science and Technology 8 (2): 90-94.
 • Turan N (1984). Türkiye’nin Av ve Yaban Hayvanları. Memeliler. Olgun Kardeşler Matbaacılık Sanayi, Ankara.
 • Wilson DE, Reeder DAM (1993). Mammal species of the world. A taxonomic and geographic reference. 2nd edition. Smitsonian Institution Press, Washington, 1-56098-217-9.
 • Wilson DE, Reeder DM (2005). Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference. 3rd Edition. Johns Hopkins University Press, Baltimore, Maryland, 2142 pp.
 • Yağcı T (2019). Species Identification of Small Mammal Fauna in Bilecik Province and Molecular Researches for the Protection of Gene Resources. International Journal of Agriculture and Wildlife Science 5 (1): 149-160.
 • Yorulmaz T, Arslan N (2020). Yozgat ili Memeli Faunası (Classis: Mammalia). BEÜ Fen Bilimleri Dergisi 9 (1): 194-203.

Hod vadisi (Aşağı Maden ve Yukarı Maden, Artvin, Türkiye) memeli hayvan çeşitliliği

Year 2023, Volume: 6 Issue: 1, 14 - 20, 30.06.2023
https://doi.org/10.38059/biodiversity.1279553

Abstract

Zengin orman kaynağı ve yaban hayatına sahip olan Artvin ili biyolojik çeşitlilik bakımından Türkiye’nin nadir illerindendir. Artvin ili yer alan Hod vadisinde 2010-2020 yılları arasında yapılan bu bilimsel çalışmada, 15 familyaya mensup 31 memeli türünün varlığı tespit edilmiştir. Türlerin koruma durumları IUCN, BERN ve CITES kriterlerine göre değerlendirilmiştir. Bunlardan Miniopterus schreibersi, Pipistrellus pipistrellus, Nyctalus leisleri, Canis lupus, Ursus arctos ve Capra aegagrus Bern Sözleşmesi Ek 2’de; Sorex minutus, Lepus capensis, Mustela nivalis, Meles meles ve Rupicapra rupicapra Ek 3’te listelenmektedir. Alanda tespit edilen Capra aegagrus IUCN tarafından tehdit altında olarak sınıflandırılmaktadır.

References

 • Anonim (1984). Avrupa Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi (Bern Sözleşmesi. https://www.coe.int/en/web/bern-convention. Downloaded on 05 April 2023.
 • Bilgin R (2011). Back to the suture: the distribution of intraspecific genetic diversity in and around Anato¬lia. International Journal of Molecular Sciences 12 (6): 4080-4103.
 • Bulut Ş, Akbaba B, Ayaş Z (2012). Analysis of mammal remains from owl pellets (Asio otus) in a suburban area in Beytepe, Ankara. Hacettepe Journal of Biology and Chemistry 40: 233–237. Çam P, Ölmez İ (2015). Sinop İli Memeli Hayvan Faunasının Değerlendirilmesi. Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 5 (3): 9-16.
 • Eminağaoğlu Ö, Yüksel E, Akyıldırım Beğen H (2018). Flora of the Hod valley (Artvin, Turkey), International Journal of Ecosystems and Ecology Science 8 (2): 273-282.
 • Eminağaoğlu Ö, Anşin R (2003). The flora of Hatila valley national park and its close environs (Artvin). Turkish Journal of Botany 27(1): 1-27.
 • Eminağaoğlu Ö, Anşin R (2004). Flora of the Karagöl-Sahara national park (Artvin) and its environs. Turkish Journal of Botany 28(6): 557-590.
 • Eminağaoğlu Ö (2012). Artvin’de Doğa Mirası Camili'nin Doğal Bitkileri. İstanbul: Promat, 376 p. ISBN:978-605-359-936-4 (in Turkish).
 • Eminağaoğlu Ö (ed) (2015). Artvin'in Doğal Bitkileri. İstanbul: Promat, 456p. (in Turkish).
 • Gokturk T, Bucak F, Artvinli T (2011). Mammalian fauna of Artvin. African Journal of Agricultural Research 6 (6):1418-1425.
 • Gözütok S (2017). Mammalian Fauna of Bursa Province and Conversation Status of Species Classis: Mammalia). International Journal of Agriculture and Wildlife Science 3 (2): 120-130.
 • IUCN (1996). IUCN red list of threatened animals. https://www.iucn.org/es/content/1996-iucn-red-list-threatened-animals (Downloaded on 04.02.2023).
 • IUCN (2021). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2021-1. https://www.iucnredlist.org (Downloaded on 17.06.2022).
 • Karataş A (2006). Türkiye’nin memelileri. Türkiye’nin Önemli Doğa Alanları, Doğa Derneği Ankara, s. 50-51.
 • Karataş A (2016). Hatay ilini memeli faunası. Tabiat ve İnsan Dergisi 194: 15-21.
 • Karataş A, Filiz H, Erciyas-Yavuz, K, Özeren SC, Tok CV (2021). The Vertebrate Biodiversity of Turkey. Biodiversity, Conservation and Sustainability in Asia: Volume 1: Prospects and Challenges in West Asia and Caucasus 175-274.
 • Karatay M (2019). Bingöl İli Memeli Biyoçeşitliliği ve Ekolojisi. Yüksek Lisans Tezi. Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Batman.
 • Kıslalıoglu M, Berkes F (1987). Biological Diversity. DPT/TBAG-Cev. Sek Press., pp. 122.
 • Kryštufek B, Vohralík V (2001). Mamamls of Turkey and Cyprus: Incectivora. Annales Majora, Koper.
 • Kryštufek B, Vohralík V (2005). Mammals of Turkey and Cyprus. Rodentia I: Sciuridae, Dipodidae, Gliridae, Arvicolinae. Annales Majora, Koper.
 • Kryštufek B, Vohralík V (2009). Mammals of Turkey and Cyprus. Rodentia II: Cricetinae, Muridae, Spalacidae, Calomyscidae, Capromyidae, Hystricidae, Castoridae. Annales Majora, Koper.
 • Mittermeier RA, Gil PR, Hoffman M, Pilgrim J, Brooks T, Mittermeier CG, Lamoreux J, Da Fonseca GAB (2004). Hotspots revisited. Mexico City: CEMEX. Sierra.
 • Özkurt ŞÖ, Bulut Ş (2020). Türkiye Memelileri. Panama Yayıncılık, Ankara, 456 s.
 • Selçuk AY, Kefelioğlu H (2020). Samsun, Amasya, Tokat ve Eskişehir İlleri Memeli Faunası ve Türlerin Koruma Statüleri. KSÜ Tarım ve Doğa Derg. 23 (2):378-386.
 • Toyran K, Adızel Ö (2018). Contributions to the mammal fauna of Bitlis Province, Turkey. Bitlis Eren University Journal of Science and Technology 8 (2): 90-94.
 • Turan N (1984). Türkiye’nin Av ve Yaban Hayvanları. Memeliler. Olgun Kardeşler Matbaacılık Sanayi, Ankara.
 • Wilson DE, Reeder DAM (1993). Mammal species of the world. A taxonomic and geographic reference. 2nd edition. Smitsonian Institution Press, Washington, 1-56098-217-9.
 • Wilson DE, Reeder DM (2005). Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference. 3rd Edition. Johns Hopkins University Press, Baltimore, Maryland, 2142 pp.
 • Yağcı T (2019). Species Identification of Small Mammal Fauna in Bilecik Province and Molecular Researches for the Protection of Gene Resources. International Journal of Agriculture and Wildlife Science 5 (1): 149-160.
 • Yorulmaz T, Arslan N (2020). Yozgat ili Memeli Faunası (Classis: Mammalia). BEÜ Fen Bilimleri Dergisi 9 (1): 194-203.
There are 29 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Conservation and Biodiversity
Journal Section Research Articles
Authors

Temel Göktürk 0000-0003-4064-4225

Early Pub Date June 29, 2023
Publication Date June 30, 2023
Submission Date April 12, 2023
Acceptance Date May 25, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 6 Issue: 1

Cite

APA Göktürk, T. (2023). Hod vadisi (Aşağı Maden ve Yukarı Maden, Artvin, Türkiye) memeli hayvan çeşitliliği. Turkish Journal of Biodiversity, 6(1), 14-20. https://doi.org/10.38059/biodiversity.1279553


Creative Commons License
Turkish Journal of Biodiversity is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.