Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Artvin ili Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinin Karadeniz’e bakan kuzey yamaçlarının florası

Year 2023, Volume: 6 Issue: 1, 21 - 46, 30.06.2023
https://doi.org/10.38059/biodiversity.1288596

Abstract

Bu çalışma, Artvin (Türkiye) ili, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinin Karadenize Bakan Kuzey Yamaçlarının florasının tespit edilmesi amacıyla 2013-2014 yılları arasında yapılmıştır. Araştırma alanı deniz seviyesinden başlayıp 1513 m yükseltiye kadar çıkmaktadır. Bu araştırmada 81 familya, 183 cinse ilişkin toplam 253 takson saptanmıştır. Taksonların 7 adedi Polypodiopsida, 2 adedi Pinopsida, 208 adeti Magnoliopsida, 36 adeti ise Liliopsida sınıfına aittir. Araştırma alanında en fazla takson içeren familyalar; Asteraceae (24 takson), Poaceae (21 takson), Rosaceae (18 takson) ve Fabaceae (14 takson)'dir. Araştırma alanında tespit edilen 81 taksonun (%32.4) fitocoğrafik bölgelere göre dağılımları şöyledir: 77 adeti (% 30.8) Avrupa-Sibirya, 4 adeti (% 1.6) Akdeniz kökenli, 169 adeti (% 67.6) birden fazla bölgelidir. Taksonların hayat formlarına dağılımı ve oranları sırasyla şöyledir: hemikriptofit 56 (%33.9), kriptofit 35 (%21.2), kamefit 28 (%17), fanerofit 24 (%14.6), terofit 21 (%12.7), ve yarı parazit 1 (%0.6)'dir. Endemik ve endemik olmayan bitkiler IUCN tehlike katagorilerine göre sınıflandırılmıştır.

References

 • Akkemik Ü, Eminağaoğlu Ö (2014). Prunus L. Şu Eserde: Akkemik, Ü. (ed) Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları II. Ankara: Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, MRK Baskı ve Tanıtım, 369-373.
 • Akkemik Ü, Ok T, Eminağaoğlu Ö, Fırat M, Aksoy N (2014). Rhamnus L. Şu Eserde: Akkemik, Ü. (ed) Türkiye’nin Doğal- Egzotik Ağaç ve Çalıları II. Ankara: Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, MRK Baskı ve Tanıtım, 162-169.
 • Akyıldırım Beğen H, Yüksel E (2018). The flora of Alanbaşı and Bakırtepe villages (Yusufeli, Artvin, Turkey) and its surroundings. Turkish Journal of Biodiversity 1(1): 17-23.
 • Anşin R (1982). Endemizm ve Doğu Karadeniz Bölgesinde Yetişen Endemik Bitki Taksonları. KTÜ Orman Fakültesi Dergisi 5(2): 311-326.
 • Beğen HA, Eminağaoğlu Ö (2022). Türkiye Rosaceae familyasına yeni cinsler (Aria, Hedlundia, Torminalis) ile taksonomik katkılar. Turkish Journal of Biodiversity 5(1), 6-49.
 • Bonnier G (1912-34). Flora Complete Illustre en Couleurs de France Suisse et Belgique. Vol I-XII, Neuchatel, Paris, Bruxelles.
 • Davis PH (ed) (1965-1985). Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vols. 1-9. Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Davis PH, Mill RR, Tan K (eds) (1988). Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol. 10. Edinburgh University Press, Edinburgh
 • DMİ (2023). Meteoroloji Genel Müdürlüğü. https://www.mgm.gov.tr/?il=Artvin Downloade on: 24.04.2023
 • Düzenli A (1979). Tiryal Dağı’nın (Artvin) bitki sosyolojisi ve bitki ekolojisi yönünden araştırılması. TÜBİTAK, TBAG-256, Ankara.
 • Ekim T, Koyuncu M, Vural M, Duman H, Aytaç Z, Adıgüzel N, (2000). Red Data Book of Turkish Plants, Pteridophyta and Spermatophyta. Ankara: Barışcan Ofset, 246p.
 • Ekim T, Terzioğlu S, Eminağaoğlu Ö, Coşkunçelebi K (2014). Turkey. In: J. Solomon, T. Schulkina & G.E. Schatz (editors), Red List of the Endemic Plants of Caucasus: Armenia, Azerbaijan, Georgia, Iran, Russia, and Turkey. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden (MSB), 125. Saint Louis: Missouri Botanical Garden Press.
 • Eminağaoğlu Ö (2002). Şavşat İlçesi Karagöl-Sahara Milli Parkı ve Çevresinin Flora ve Vejetasyonu. PhD, Karadeniz Teknik University, Trabzon, Turkey.
 • Eminağaoğlu Ö, Anşin R (2003). The Flora of Hatila Valley National Park and its Close Environs (Artvin). Turkish Journal of Botany 27(1): 1–27.
 • Eminağaoğlu Ö, Anşin R (2004). Flora of the Karagöl-Sahara national park (artvin) and its environs. Turkish Journal of Botany 28(6): 557-590.
 • Eminağaoğlu Ö, Anşin R (2005). The flora of Cerattepe, Meydanlar, Demirci, Gavur creek and near environment in Artvin. Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 55(2): 31-46.
 • Eminağaoğlu Ö, Kutbay HG, Bilgin A, Yalçın E (2006). Contribution to the phytosociology and conservation of tertiary relict species in northeastern Anatolia (Turkey). Belg J Bot 139:124–130.
 • Eminağaoğlu Ö, Anşin R, Kutbay HG (2007). Forest vegetation of Karagöl Sahara National Park (Artvin, Turkey). Turkish Journal of Botany 31(5): 421-449.
 • Eminağaoğlu Ö, Yüksek T, Gümüş S, Kurdoğlu O, Eraydın, S (2007). Borçka-Karagöl tabiat parkı ve çevresinin flora ve vejetasyonu. TÜBİTAK Proje Sonuç Raporu (TOGTAG-3210), Ankara.
 • Eminağaoğlu Ö, Kutbay HG, Özkan ZC, Ergül A (2008). Flora of the Camili Biosphere Reserve Area (Borçka, Artvin, Turkey). Turkish Journal of Botany, 32(1), 43-90.
 • Eminağaoğlu Ö, Özkaya MS, Akpulat HA (2010). A new record for the flora of Turkey: Sorbus caucasica var. caucasica (Rosaceae). Turkish Journal of Botany 36Eminağaoğlu Ö (2009). The Plant Diversity of Tekkale Çevreli and Cemketen Villages (Yusufeli, Artvin). Batumi Botanical Garden Bulletin 33: 152-159.
 • Eminağaoğlu Ö (2012). Artvin’de Doğa Mirası Camili’nin Doğal Bitkileri. İstanbul: Promat, 376 p. ISBN:978-605-359-936-4 (in Turkish).
 • Eminağaoğlu Ö, Yüksel E (2012). “Artvin İli Bitkisel Tür Çeşitliliği”, Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu, 22-23 Mayıs 2012, Ankara, 108.
 • Eminağaoğlu Ö, Özcan M (2013). Euonymus leiophloeus (Celastraceae): A new record for the Flora of Turkey. Bangladesh Journal of Plant Taxon 20(2): 263-266.
 • Eminağaoğlu Ö (2014a). Celtis L. Şu Eserde: Akkemik, Ü. (ed) Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Ankara: Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, MRK Baskı ve Tanıtım, 408-412.
 • Eminağaoğlu Ö (2014b). Ribes L. Şu Eserde: Akkemik, Ü. (ed) Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Ankara: Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, MRK Baskı ve Tanıtım, 707-715.
 • Eminağaoğlu Ö, Özcan M (2014). Systematics of Sisyrinchium angustifolium Mill. (Iridaceae), A newly recorded species from Turkey. Bangladesh Journal Plant Taxon 21(2): 175- 180.
 • Eminağaoğlu Ö, Avcı M, Ok T, Aksoy N (2014a). Salix L. Şu Eserde: Akkemik, Ü. (ed) Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Ankara: Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, MRK Baskı ve Tanıtım, 472-508.
 • Eminağaoğlu Ö, Ok T, Aksu G, Akyıldırım H (2014b). Malus Mill. Şu Eserde: Akkemik, Ü. (ed) Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Ankara: Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, MRK Baskı ve Tanıtım, 352-356.
 • Eminağaoğlu Ö, Ok T, Aksu G, Yüksel E (2014c). Fraxinus L. Şu Eserde: Akkemik, Ü. (ed) Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Ankara: Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, MRK Baskı ve Tanıtım, 162-169.
 • Eminağaoğlu Ö, Yüksel E, Aksu, G (2014d). Lonicera L. Şu Eserde: Akkemik, Ü. (ed) Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I.
 • Eminağaoğlu Ö (Ed.) (2015). Artvin’in Doğal Bitkileri (Native Plants of Artvin), İstanbul: Promat, 456p. ISBN:978-605- 030- 854-9 (in Turkish).
 • Eminağaoğlu Ö, Aksu G (2015a). Barhal Vadisi (Yusufeli, Artvin- Türkiye) Florası. AÇÜ BAP Projesi Proje Sonuç Raporu, (2013.F10.01.04), Artvin.
 • Eminağaoğlu Ö, Akyıldırım Beğen H, Aksu G (2015b). Artvin’in Damarlı Bitkilerinin Fotoğrafları. Şu Eserde: Eminağaoğlu Ö (ed) (2015). Artvin’in Doğal Bitkileri. İstanbul: Promat,456p.
 • Eminağaoğlu Ö, Göktürk T, Akyıldırım Beğen H (2017). Traditional uses of medicinal plants and animals of Hatila Valley National Park, Artvin. Biological Diversity and Conservation 10(3): 26-35.
 • Eminağaoğlu Ö, Özcan M (2018). Morphological and anatomical studies of the newly recorded Rhus chinensis Mill. (Anacardiaceae) from Turkey. Bangladesh Journal Plant Taxon 25(1): 71-78.
 • Eminağaoğlu Ö, Akyıldırım Beğen H, Aksu G (2018a). Karadağ florası (Yusufeli, Artvin-Türkiye). Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 19(1): 93-113.
 • Eminağaoğlu Ö, Yüksel E, Akyıldırım Beğen H (2018b). Flora of the Hod Valley (Artvin, Turkey). International Journal of Ecosystems and Ecology Science 8(2): 273-282.
 • Eminağaoğlu Ö, Göktürk T, İskender H, Eminağaoğlu Z, Turgut H, Erşen Bak F, Yüksel E, Gültekin H, Bayyurt G, Akay A, Akhanlı İ (2020). Beşpare Artvin’de ekoköy olma yolunda projesi, DOKA Projesi, Final Raporu.
 • Eminagaoglu Ö, Ozcan M, Beğen HA (2022a). A new taxon of Salvia (Lamiaceae) from Türkiye. Bangladesh Journal of Plant Taxonomy, 29(2): 167-181.
 • Eminağaoğlu Ö, Yalçın, E, Özkaya MS (2022b). Forest vegetation of the Beşpare ecovillages in the western lesser Caucasus corridor (Artvin/Türkiye). Rendiconti Lincei. Scienze Fisiche e Naturali 33: 739–756.
 • GE (2014). Google Earth. İnternette yayınlandı. https://earth.google.com/web/@41.5 0981639,41.54526838,166.81754089a,3625.5724823d,35y,0h,0t,0r, Erişim, 15.11.2014-25.11.2014.
 • Gökmen H (1973). Kapalı tohumlular (Angiospermae). Ankara: Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Şark Matbaası, 564 (53).
 • Grossheim AA (1939-1967). Flora Kavkaza, Ciltler 1-7, Bakü & Leningrad.
 • Güner A, Özhatay N, Ekim T, Başer KHC (2000). Flora of Turkey and the East Aegaen Islands, Vol. XI, Supplement – II, Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Güner A, Aslan S, Ekim T, Vural M, Babaç MT (eds) (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). İstanbul: Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını.
 • IUCN (2023). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2023-3. http://www.iucnredlist.org. Downloaded on 20 March 2023.
 • Kargıoğlu M (2001). Afyonkarahisar çevresi flora ve vejetasyonu. Afyonkarahisar Kütüğü, 1, 49-60.
 • Komarov VL (1934-1978). Flora of the U.S.S.R., Vol. 1-30, Israel Program for Scientific Translations, Jerusalem.
 • Özhatay N, Eminağaoğlu Ö, Esen S (2010). Karlı Yaylaların Saklı Bahçesi Ardahan’ın Doğal Bitkileri. İstanbul: Promat, 128 s.
 • Palaşoğlu B, Eminağaoğlu Ö (2022). Beşpare köyleri (Artvin- Türkiye) halk ilaçları. Turkish Journal of Biodiversity 5(1): 1-16.
 • PL (2013). The Plant List. Version 1.1. http://www.theplantlist.org. Erişim, 15.11.2014-25.11. 2014.
 • Raunkiaer C (1934). The Life Forms of Plants and Statistical Plant Geography. Great Britain. United Kingdom: Oxford at the Clarendon Press.
 • Tunçkol B, Aksoy N, Eminağaoğlu Ö (2014). Sorbus L. Şu Eserde: Akkemik, Ü. (ed) Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları II. Ankara: Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, MRK Baskı ve Tanıtım, 424-440.
 • Walter H (1956). Kurak Zamanların Tesbitinde Esas Olarak Kullanılacak Klimogram, (Çev. S. Uslu), İÜ Orman Fakültesi Dergisi, Seri B, 8, 2.
 • Yüksel E, Eminağaoğlu Ö (2017). Flora of the Kamilet Valley (Arhavi, Artvin, Turkey). International Journal of Ecosystems and Ecology Science-IJEES 7(4): 905-914.
 • Yüksel E, Akyıldırım Beğen H (2018). The flora of Dereiçi village (Yusufeli, Artvin, Turkey) and its surroundings. Turkish Journal of Biodiversity 1(1): 34-40.

The flora of the northern slopes of the Hopa and Kemalpaşa districts of Artvin province facing the Black Sea

Year 2023, Volume: 6 Issue: 1, 21 - 46, 30.06.2023
https://doi.org/10.38059/biodiversity.1288596

Abstract

This study has been carried out between 2013-2014 in order to determine the flora of the northern slopes of the Hopa and Kemalpaşa districts of Artvin province (Türkiye) facing the Black Sea. The study area lies from sea level to 1513 m. In this study, a total of 253 plant taxa belonging to 81 families and 183 genera were determined. All of these taxa belong to the Tracheophyta division. 7 of the taxa belong to Polypodiopsida, 2 of them Pinopsida, 208 of them Magnoliopsida, 36 of them belong to Liliopsida. The families with the highest number of taxa in the research area; Asteraceae (24 taxa), Poaceae (21 taxa), Rosaceae (18 taxa), and Fabaceae (14 taxa). The percentage of phytogeographical origins of 81 taxa was determined instudied area. The floristic regions of 81 taxa (32.4%) determined in the study area were determined. The distribution of the taxa according to the phytogeographical regions is as follows: (30.8%) 77 taxa, Euro-Siberian, (1.6%) 4 taxa Mediterranean. The life form spectrum of the taxa is as follows: hemicryptophytes 56 (33.9%), cryptophytes 35 (21.2%), chamaephytes 28 (17%), phanerophytes 24 (14.6%), therophytes 21 (12.7%) and vasicular parasites 1 (0.6%). Endemic and non-endemic plants are classified according to IUCN categories.

References

 • Akkemik Ü, Eminağaoğlu Ö (2014). Prunus L. Şu Eserde: Akkemik, Ü. (ed) Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları II. Ankara: Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, MRK Baskı ve Tanıtım, 369-373.
 • Akkemik Ü, Ok T, Eminağaoğlu Ö, Fırat M, Aksoy N (2014). Rhamnus L. Şu Eserde: Akkemik, Ü. (ed) Türkiye’nin Doğal- Egzotik Ağaç ve Çalıları II. Ankara: Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, MRK Baskı ve Tanıtım, 162-169.
 • Akyıldırım Beğen H, Yüksel E (2018). The flora of Alanbaşı and Bakırtepe villages (Yusufeli, Artvin, Turkey) and its surroundings. Turkish Journal of Biodiversity 1(1): 17-23.
 • Anşin R (1982). Endemizm ve Doğu Karadeniz Bölgesinde Yetişen Endemik Bitki Taksonları. KTÜ Orman Fakültesi Dergisi 5(2): 311-326.
 • Beğen HA, Eminağaoğlu Ö (2022). Türkiye Rosaceae familyasına yeni cinsler (Aria, Hedlundia, Torminalis) ile taksonomik katkılar. Turkish Journal of Biodiversity 5(1), 6-49.
 • Bonnier G (1912-34). Flora Complete Illustre en Couleurs de France Suisse et Belgique. Vol I-XII, Neuchatel, Paris, Bruxelles.
 • Davis PH (ed) (1965-1985). Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vols. 1-9. Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Davis PH, Mill RR, Tan K (eds) (1988). Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol. 10. Edinburgh University Press, Edinburgh
 • DMİ (2023). Meteoroloji Genel Müdürlüğü. https://www.mgm.gov.tr/?il=Artvin Downloade on: 24.04.2023
 • Düzenli A (1979). Tiryal Dağı’nın (Artvin) bitki sosyolojisi ve bitki ekolojisi yönünden araştırılması. TÜBİTAK, TBAG-256, Ankara.
 • Ekim T, Koyuncu M, Vural M, Duman H, Aytaç Z, Adıgüzel N, (2000). Red Data Book of Turkish Plants, Pteridophyta and Spermatophyta. Ankara: Barışcan Ofset, 246p.
 • Ekim T, Terzioğlu S, Eminağaoğlu Ö, Coşkunçelebi K (2014). Turkey. In: J. Solomon, T. Schulkina & G.E. Schatz (editors), Red List of the Endemic Plants of Caucasus: Armenia, Azerbaijan, Georgia, Iran, Russia, and Turkey. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden (MSB), 125. Saint Louis: Missouri Botanical Garden Press.
 • Eminağaoğlu Ö (2002). Şavşat İlçesi Karagöl-Sahara Milli Parkı ve Çevresinin Flora ve Vejetasyonu. PhD, Karadeniz Teknik University, Trabzon, Turkey.
 • Eminağaoğlu Ö, Anşin R (2003). The Flora of Hatila Valley National Park and its Close Environs (Artvin). Turkish Journal of Botany 27(1): 1–27.
 • Eminağaoğlu Ö, Anşin R (2004). Flora of the Karagöl-Sahara national park (artvin) and its environs. Turkish Journal of Botany 28(6): 557-590.
 • Eminağaoğlu Ö, Anşin R (2005). The flora of Cerattepe, Meydanlar, Demirci, Gavur creek and near environment in Artvin. Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 55(2): 31-46.
 • Eminağaoğlu Ö, Kutbay HG, Bilgin A, Yalçın E (2006). Contribution to the phytosociology and conservation of tertiary relict species in northeastern Anatolia (Turkey). Belg J Bot 139:124–130.
 • Eminağaoğlu Ö, Anşin R, Kutbay HG (2007). Forest vegetation of Karagöl Sahara National Park (Artvin, Turkey). Turkish Journal of Botany 31(5): 421-449.
 • Eminağaoğlu Ö, Yüksek T, Gümüş S, Kurdoğlu O, Eraydın, S (2007). Borçka-Karagöl tabiat parkı ve çevresinin flora ve vejetasyonu. TÜBİTAK Proje Sonuç Raporu (TOGTAG-3210), Ankara.
 • Eminağaoğlu Ö, Kutbay HG, Özkan ZC, Ergül A (2008). Flora of the Camili Biosphere Reserve Area (Borçka, Artvin, Turkey). Turkish Journal of Botany, 32(1), 43-90.
 • Eminağaoğlu Ö, Özkaya MS, Akpulat HA (2010). A new record for the flora of Turkey: Sorbus caucasica var. caucasica (Rosaceae). Turkish Journal of Botany 36Eminağaoğlu Ö (2009). The Plant Diversity of Tekkale Çevreli and Cemketen Villages (Yusufeli, Artvin). Batumi Botanical Garden Bulletin 33: 152-159.
 • Eminağaoğlu Ö (2012). Artvin’de Doğa Mirası Camili’nin Doğal Bitkileri. İstanbul: Promat, 376 p. ISBN:978-605-359-936-4 (in Turkish).
 • Eminağaoğlu Ö, Yüksel E (2012). “Artvin İli Bitkisel Tür Çeşitliliği”, Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu, 22-23 Mayıs 2012, Ankara, 108.
 • Eminağaoğlu Ö, Özcan M (2013). Euonymus leiophloeus (Celastraceae): A new record for the Flora of Turkey. Bangladesh Journal of Plant Taxon 20(2): 263-266.
 • Eminağaoğlu Ö (2014a). Celtis L. Şu Eserde: Akkemik, Ü. (ed) Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Ankara: Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, MRK Baskı ve Tanıtım, 408-412.
 • Eminağaoğlu Ö (2014b). Ribes L. Şu Eserde: Akkemik, Ü. (ed) Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Ankara: Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, MRK Baskı ve Tanıtım, 707-715.
 • Eminağaoğlu Ö, Özcan M (2014). Systematics of Sisyrinchium angustifolium Mill. (Iridaceae), A newly recorded species from Turkey. Bangladesh Journal Plant Taxon 21(2): 175- 180.
 • Eminağaoğlu Ö, Avcı M, Ok T, Aksoy N (2014a). Salix L. Şu Eserde: Akkemik, Ü. (ed) Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Ankara: Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, MRK Baskı ve Tanıtım, 472-508.
 • Eminağaoğlu Ö, Ok T, Aksu G, Akyıldırım H (2014b). Malus Mill. Şu Eserde: Akkemik, Ü. (ed) Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Ankara: Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, MRK Baskı ve Tanıtım, 352-356.
 • Eminağaoğlu Ö, Ok T, Aksu G, Yüksel E (2014c). Fraxinus L. Şu Eserde: Akkemik, Ü. (ed) Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Ankara: Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, MRK Baskı ve Tanıtım, 162-169.
 • Eminağaoğlu Ö, Yüksel E, Aksu, G (2014d). Lonicera L. Şu Eserde: Akkemik, Ü. (ed) Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I.
 • Eminağaoğlu Ö (Ed.) (2015). Artvin’in Doğal Bitkileri (Native Plants of Artvin), İstanbul: Promat, 456p. ISBN:978-605- 030- 854-9 (in Turkish).
 • Eminağaoğlu Ö, Aksu G (2015a). Barhal Vadisi (Yusufeli, Artvin- Türkiye) Florası. AÇÜ BAP Projesi Proje Sonuç Raporu, (2013.F10.01.04), Artvin.
 • Eminağaoğlu Ö, Akyıldırım Beğen H, Aksu G (2015b). Artvin’in Damarlı Bitkilerinin Fotoğrafları. Şu Eserde: Eminağaoğlu Ö (ed) (2015). Artvin’in Doğal Bitkileri. İstanbul: Promat,456p.
 • Eminağaoğlu Ö, Göktürk T, Akyıldırım Beğen H (2017). Traditional uses of medicinal plants and animals of Hatila Valley National Park, Artvin. Biological Diversity and Conservation 10(3): 26-35.
 • Eminağaoğlu Ö, Özcan M (2018). Morphological and anatomical studies of the newly recorded Rhus chinensis Mill. (Anacardiaceae) from Turkey. Bangladesh Journal Plant Taxon 25(1): 71-78.
 • Eminağaoğlu Ö, Akyıldırım Beğen H, Aksu G (2018a). Karadağ florası (Yusufeli, Artvin-Türkiye). Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 19(1): 93-113.
 • Eminağaoğlu Ö, Yüksel E, Akyıldırım Beğen H (2018b). Flora of the Hod Valley (Artvin, Turkey). International Journal of Ecosystems and Ecology Science 8(2): 273-282.
 • Eminağaoğlu Ö, Göktürk T, İskender H, Eminağaoğlu Z, Turgut H, Erşen Bak F, Yüksel E, Gültekin H, Bayyurt G, Akay A, Akhanlı İ (2020). Beşpare Artvin’de ekoköy olma yolunda projesi, DOKA Projesi, Final Raporu.
 • Eminagaoglu Ö, Ozcan M, Beğen HA (2022a). A new taxon of Salvia (Lamiaceae) from Türkiye. Bangladesh Journal of Plant Taxonomy, 29(2): 167-181.
 • Eminağaoğlu Ö, Yalçın, E, Özkaya MS (2022b). Forest vegetation of the Beşpare ecovillages in the western lesser Caucasus corridor (Artvin/Türkiye). Rendiconti Lincei. Scienze Fisiche e Naturali 33: 739–756.
 • GE (2014). Google Earth. İnternette yayınlandı. https://earth.google.com/web/@41.5 0981639,41.54526838,166.81754089a,3625.5724823d,35y,0h,0t,0r, Erişim, 15.11.2014-25.11.2014.
 • Gökmen H (1973). Kapalı tohumlular (Angiospermae). Ankara: Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Şark Matbaası, 564 (53).
 • Grossheim AA (1939-1967). Flora Kavkaza, Ciltler 1-7, Bakü & Leningrad.
 • Güner A, Özhatay N, Ekim T, Başer KHC (2000). Flora of Turkey and the East Aegaen Islands, Vol. XI, Supplement – II, Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Güner A, Aslan S, Ekim T, Vural M, Babaç MT (eds) (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). İstanbul: Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını.
 • IUCN (2023). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2023-3. http://www.iucnredlist.org. Downloaded on 20 March 2023.
 • Kargıoğlu M (2001). Afyonkarahisar çevresi flora ve vejetasyonu. Afyonkarahisar Kütüğü, 1, 49-60.
 • Komarov VL (1934-1978). Flora of the U.S.S.R., Vol. 1-30, Israel Program for Scientific Translations, Jerusalem.
 • Özhatay N, Eminağaoğlu Ö, Esen S (2010). Karlı Yaylaların Saklı Bahçesi Ardahan’ın Doğal Bitkileri. İstanbul: Promat, 128 s.
 • Palaşoğlu B, Eminağaoğlu Ö (2022). Beşpare köyleri (Artvin- Türkiye) halk ilaçları. Turkish Journal of Biodiversity 5(1): 1-16.
 • PL (2013). The Plant List. Version 1.1. http://www.theplantlist.org. Erişim, 15.11.2014-25.11. 2014.
 • Raunkiaer C (1934). The Life Forms of Plants and Statistical Plant Geography. Great Britain. United Kingdom: Oxford at the Clarendon Press.
 • Tunçkol B, Aksoy N, Eminağaoğlu Ö (2014). Sorbus L. Şu Eserde: Akkemik, Ü. (ed) Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları II. Ankara: Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, MRK Baskı ve Tanıtım, 424-440.
 • Walter H (1956). Kurak Zamanların Tesbitinde Esas Olarak Kullanılacak Klimogram, (Çev. S. Uslu), İÜ Orman Fakültesi Dergisi, Seri B, 8, 2.
 • Yüksel E, Eminağaoğlu Ö (2017). Flora of the Kamilet Valley (Arhavi, Artvin, Turkey). International Journal of Ecosystems and Ecology Science-IJEES 7(4): 905-914.
 • Yüksel E, Akyıldırım Beğen H (2018). The flora of Dereiçi village (Yusufeli, Artvin, Turkey) and its surroundings. Turkish Journal of Biodiversity 1(1): 34-40.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Botany
Journal Section Research Articles
Authors

Şenol IŞIK
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
0009-0008-2814-9954
Türkiye


Özgür EMİNAĞAOĞLU
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0064-0318
Türkiye

Early Pub Date June 29, 2023
Publication Date June 30, 2023
Submission Date April 29, 2023
Acceptance Date June 24, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 6 Issue: 1

Cite

APA
IŞIK, Ş., & EMİNAĞAOĞLU, Ö. (2023). Artvin ili Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinin Karadeniz’e bakan kuzey yamaçlarının florası. Turkish Journal of Biodiversity, 6(1), 21-46. https://doi.org/10.38059/biodiversity.1288596


Creative Commons License
Turkish Journal of Biodiversity is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.