Research Article
BibTex RIS Cite

A study on wildlife diversity in Kemerköprü Village (Arhavi, Artvin) and its surroundings

Year 2023, Volume: 6 Issue: 2, 97 - 102, 31.12.2023
https://doi.org/10.38059/biodiversity.1405561

Abstract

Kemerköprü village (Arhavi, Artvin) is located within the borders of the Caucasus hot spot with a rich biodiversity. Within the scope of this study, it was aimed to determine the wildlife species found in Kemerköprü village and its surroundings and the current conservation status of these species. In the research area, direct (point observation, camera trap, taking photographs) and indirect (footprint detection) observation methods were used to determine wildlife diversity. In addition, distribution records in the literature and interviews with local people were used to identify the species. As a result of the study, it was determined that a total of 12 small and large mammal species belonging to eight families from four mammal orders and 11 different bird species belonging to 11 families from five orders were distributed in the area. The current conservation status of the identified species at national and international levels (IUCN, BERN, CITES, and MAKK 2023) was listed. This study, which aims to determine the wildlife species found in Kemerköprü village and its surroundings and their conservation status, is important in terms of contributing to the documentation, sustainability, and protection of our country's wildlife diversity.

Thanks

I would like to thank the people of Kemerköprü Village, whose information was consulted during the field studies.

References

 • Bacak E, Karataş A, Erciyas Yavuz K, Yavuz N, Ünlü M, Necipoğlu Ö, Kahraman V, Salman M, Özkoç ÖÜ, Kulaçoğlu KC, et al., (2021). Türkiye’nin Kuşları. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.
 • Demirsoy A (1996). Türkiye Omurgalıları, Türkiye Omurgalı Faunasının Sistematik ve Biyolojik Özelliklerinin Araştırılması ve Koruma Önlemlerinin Saptanması; Memeliler. Meteksan, Ankara.
 • Kryštufek B, Vohralík V (2001). Mammals of Turkey and Cyprus, Introduction, checklist, Insectivora. Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije, Koper, Slovenia.
 • Kryštufek B, Vohralík V (2005). Mammals of Turkey and Cyprus Rodentia I: Sciuridae, Dipodidae, Gliridae, Arvicolinae. Ljubljana: Založba Annales, Koper, Slovenia.
 • Kryštufek B, Vohralík V (2009). Mammals of Turkey and Cyprus Rodentia II: Cricetinae, Muridae, Spalacidae, Calomyscidae, Capromyidae, Hystricidae, Castoridae. Založba Annales, Koper, Slovenia.
 • Odum E, Odum EP, Barrett GW (2008) Işık. çeviren K. Ekolojinin Temel İlkeleri. Palme Yayıncılık, Ankara. Oğurlu İ. 2004. Ormancılıkta Yaban Hayatı Ders Notları. Isparta.
 • Süel H, Yalçınkaya B, Mert A (2018). Bazı Memeli yaban hayvanlarının gösterge tür analizi; Ağlasun örneği. Türkiye Ormancılık Dergisi 19(2): 170-175.
 • Şekercioğlu ÇH, Anderson S, Akçay E, Bilgin R, Can OE, Semiz G, Tavşanoğlu Ç, Yokeş MB, Soyumert A, İpekdal K et al., (2011). Turkey’s globally important biodiversity in crisis. Biological Conservation 144: 2752–2769.

Kemerköprü Köyü (Arhavi, Artvin) ve çevresinde yaban hayatı çeşitliliği üzerine bir araştırma

Year 2023, Volume: 6 Issue: 2, 97 - 102, 31.12.2023
https://doi.org/10.38059/biodiversity.1405561

Abstract

Kemerköprü Köyü (Arhavi, Artvin), zengin biyolojik çeşitliliğe sahip Kafkasya sıcak noktası sınırları içerisinde yer almaktadır. Bu çalışma kapsamında Kemerköprü Köyü ve çevresinde bulunan yaban hayatı türlerinin ve bu türlerin mevcut koruma durumlarının belirlenmesi amaçlandı. Araştırma alanında yaban hayatı çeşitliliğinin belirlenmesi amacıyla doğrudan (nokta gözlem, kamera kapanı, fotoğraf çekme) ve dolaylı gözlem (ayak izi tespiti) yöntemleri kullanılmıştır. Ayrıca türün tespitinde literatürdeki yayılış kayıtlarından ve yerel halkla yapılan görüşmelerden yararlanılmıştır. Çalışma sonucunda alanda 4 memeli takımından 8 familyaya ait toplam 12 küçük ve büyük memeli türünün ve 5 takımdan 11 familyaya ait 11 farklı kuş türünün yayılış gösterdiği belirlendi. Tespit edilen türlerin ulusal ve uluslararası düzeyde (IUCN, BERN, CITES ve MAKK 2023) mevcut koruma durumları listelendi. Kemerköprü Köyü ve çevresinde bulunan yaban hayatı türlerinin ve koruma durumlarının belirlenmesini amaçlayan bu çalışma, ülkemiz yaban hayatı çeşitliliğinin belgelenmesine, sürdürülebilirliğine ve korunmasına katkı sağlaması açısından önemlidir.

References

 • Bacak E, Karataş A, Erciyas Yavuz K, Yavuz N, Ünlü M, Necipoğlu Ö, Kahraman V, Salman M, Özkoç ÖÜ, Kulaçoğlu KC, et al., (2021). Türkiye’nin Kuşları. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.
 • Demirsoy A (1996). Türkiye Omurgalıları, Türkiye Omurgalı Faunasının Sistematik ve Biyolojik Özelliklerinin Araştırılması ve Koruma Önlemlerinin Saptanması; Memeliler. Meteksan, Ankara.
 • Kryštufek B, Vohralík V (2001). Mammals of Turkey and Cyprus, Introduction, checklist, Insectivora. Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije, Koper, Slovenia.
 • Kryštufek B, Vohralík V (2005). Mammals of Turkey and Cyprus Rodentia I: Sciuridae, Dipodidae, Gliridae, Arvicolinae. Ljubljana: Založba Annales, Koper, Slovenia.
 • Kryštufek B, Vohralík V (2009). Mammals of Turkey and Cyprus Rodentia II: Cricetinae, Muridae, Spalacidae, Calomyscidae, Capromyidae, Hystricidae, Castoridae. Založba Annales, Koper, Slovenia.
 • Odum E, Odum EP, Barrett GW (2008) Işık. çeviren K. Ekolojinin Temel İlkeleri. Palme Yayıncılık, Ankara. Oğurlu İ. 2004. Ormancılıkta Yaban Hayatı Ders Notları. Isparta.
 • Süel H, Yalçınkaya B, Mert A (2018). Bazı Memeli yaban hayvanlarının gösterge tür analizi; Ağlasun örneği. Türkiye Ormancılık Dergisi 19(2): 170-175.
 • Şekercioğlu ÇH, Anderson S, Akçay E, Bilgin R, Can OE, Semiz G, Tavşanoğlu Ç, Yokeş MB, Soyumert A, İpekdal K et al., (2011). Turkey’s globally important biodiversity in crisis. Biological Conservation 144: 2752–2769.
There are 8 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Vertebrate Biology
Journal Section Research Articles
Authors

Perinçek Seçkinozan Şeker 0000-0002-6103-4840

Early Pub Date December 31, 2023
Publication Date December 31, 2023
Submission Date December 15, 2023
Acceptance Date December 21, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 6 Issue: 2

Cite

APA Şeker, P. S. (2023). A study on wildlife diversity in Kemerköprü Village (Arhavi, Artvin) and its surroundings. Turkish Journal of Biodiversity, 6(2), 97-102. https://doi.org/10.38059/biodiversity.1405561


Creative Commons License
Turkish Journal of Biodiversity is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.