Research Article
BibTex RIS Cite

The Flora of The Region Among Çatalhöyük-Alibeyhüyüğü (Çumra) and Konya

Year 2023, Volume: 6 Issue: 2, 120 - 158, 31.12.2023
https://doi.org/10.38059/biodiversity.1410032

Abstract

This research has been made to determine the flora of the region among Çatalhöyük-Alibeyhüyüğü (Çumra) and Konya. The research area is in the C4 square according to the Grid system used by Davis. As a result of the examination of 674 plants specimens which were collected from the research area between 2012-2014, 426 taxa (287 species, 86 subspecies and 53 varietes) that belong to 63 families and 274 genera have been determined. In the research area the number of endemic taxa is 47. The largest families according to the number of taxa in the research area are as follows: Asteraceae 68, Fabaceae 35, Lamiaceae 35, Brassicaceae 33, Poaceae 29, Caryophyllaceae 19, Apiaceae 16, Rosaceae 14, Boraginaceae 14 and Liliaceae 13. The largest genera are Centaurea 8, Astragalus 6, Salvia 6, Allium 4, Silene 4, Ranunculus 4, Veronica 4 Anthemis 4 and Cirsium 4.

References

 • Akman Y (1990). İklim ve Biyoiklim, Palme Yayınları, 319 s. Ankara.
 • Davis PH (1965-1985). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Pres. 1-9 v. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 • Davis PH, Mill RR, Tan K (eds) (1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands, supplement Edinburg Üniv. Pres. 10 v. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 • Demirelma H (2000). Kuşak Dağı (Hadim-Konya) ve Çevresinin Florası. MSc, Selçuk University, Konya, Turkey.
 • Duman H, Aytaç Z, Karavelioğulları F (2000). Gevne Vadisi’nin (Hadim-Alanya) Florası. Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği Yayın No:9.
 • Eminağaoğlu Ö, Eminağaoğlu Z (2018). Some Thoughts on Botanical Garden Establishment in Artvin. International Journal of Ecosystems and Ecology Science 8 (4): 767-776.
 • Güner A, Özhatay N, Ekim T, Başer, KHC (eds) (2000). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. (supplement) Edinburg Üniv. Pres. 11 v. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 • Güner A, Aslan S, Ekim T, Vural M, Babaç MT (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.
 • İlarslan R, Dural H, Şan T (1997). Geyik Dağının (Antalya) Florası. Ot Sistematik Botanik Dergisi 4(2): 7-38.
 • Kaya B, Ocakverdi H (1998). Hadim (Konya) ve çevresinin florası. Ot Sistematik Botanik Dergisi 5 (2): 15-32.
 • KKHT (1978). Konya Kapalı Havzası Toprakları Serisi, Toprak Su Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara.
 • KMBM (2003). Konya Meteoroloji Bölge Müdürlüğü. Çumra’ya ait Ortalama, Eksterm Sıcaklık ve Yağış Değerleri, Konya.
 • MTA (2014). http://www.mta.gov.tr/. Erişim tarihi:10.08.2014
 • Özhatay N, Gürdal B, Kültür Ş (2013). Check-list of additional taxa to the Supplement Flora of Turkey VI, Journal of Faculty of Pharmacy of Istanbul University 43 (1): 33-83.
 • Özhatay N, Kültür Ş, Gürdal B (2015). Check-list of additional taxa to the Supplement Flora of Turkey VII, Journal of Faculty of Pharmacy of Istanbul University 45 (1): 61-86.
 • Özhatay N, Kültür Ş, Gürdal B (2017). Check-List of Additional Taxa to The Supplement Flora of Turkey VIII, Istanbul Istanbul Journal of Pharmacy 47 (1): 31-46.
 • Özhatay N, Kültür Ş, Gürdal B (2019). Check-list of additional taxa to the supplement flora of Turkey IX, Istanbul Journal of Pharmacy 49 (2): 105-120.
 • Serin M, Eyce B, Küçüködük M (1988). Bademli (Aladağ) Hadim-Konya Florası. Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi 7, Konya.
 • Serin M, Bağcı Y, Söyler S (1998). Apa Barajı ve Çevresinin (Çumra, Konya) Florasına Katkılar. Ot Sistematik Botanik Dergisi 5 (2): 33-52.
 • Tugay O, Dural H, Bağcı Y (2002). Dipsiz Göl-Sarıot Yaylası-Sorkun (Bozkır-Konya) Arasında Kalan Bölgenin Florası. Ot Sistematik Botanik Dergisi 9(1): 33-55.
 • Tugay O (2003). Bozkır-Çumra Apa Barajı ve Hadim (C4 Konya) Arasında Kalan Bölgenin Florası. Phd, Selçuk University, Konya, Turkey.
 • Tugay O, Ertuğrul K, Aslan S, Ulukuş D (2019a). Türkiye Florası İçin Yeni Bir Akhatmi Kaydı: Kitaibela vitifolia Willd. (Ebegümecigiller/Malvaceae), Bağbahçe Bilim Dergisi 6 (3): 35-40.
 • Tugay O, Ulukuş D, Ertuğrul K, Uysal T, Demirelma H, Dural H (2019b). A new species of Cousinia (sect. Cousinia, Asteraceae) from the Ağrı mountain (eastern Turkey): evidence from morphology, karyology and anatomy, Phytotaxa 427 (4): 259-269.
 • Tugay O, Ulukuş D (2019). Linum aksehirense (sect. Dasylinum, Linaceae), a new species from Central Anatolia (Turkey), PhytoKeys 136: 23.
 • Tugay O (2022). Dünya ve Ülkemiz Tıbbi Bitkileri Üzerine, Avicenna Bilim & Kültür 13: 56-57.
 • Yıldıztugay E, Bağcı Y, Tugay O (2006). Başarakavak, Altınapa Barajı ve Tatköy Arasında Kalan Bölgenin Florası. Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi 28: 99-124.

Çatalhöyük-Alibeyhüyüğü (Çumra) ve Konya Arasında Kalan Bölgenin Florası

Year 2023, Volume: 6 Issue: 2, 120 - 158, 31.12.2023
https://doi.org/10.38059/biodiversity.1410032

Abstract

Bu çalışma Çatalhöyük-Alibeyhüyüğü (Çumra) ve Konya arasında kalan bölgenin florasını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Çalışma alanı Davis tarafından kulanılan kareleme sistemine göre C4 karesi içerisindedir. Çalışma alanından 2012-2014 yılları arasında toplanan 674 bitki örneğinin değerlendirilmesi sonucu 63 familya ve 274 cinse ait 426 takson (287 tür, 86 alttür, 53 varyete) tespit edilmiştir. Çalışma alanındaki endemik takson sayısı 47’dir. İçerdikleri takson sayısına göre büyük familyalar sırayla Asteraceae 68, Fabaceae 35, Lamiaceae 35, Brassicaceae 33, Poaceae 29, Caryophyllaceae 19, Apiaceae 16, Rosaceae 14, Boraginaceae 14 ve Liliaceae 13’tür. Takson sayısına göre en büyük cinsler ise Centaurea 8, Astragalus 6, Salvia 6, Allium 4, Silene 4, Ranunculus 4, Veronica 4, Anthemis 4 ve Cirsium 4’tür.

References

 • Akman Y (1990). İklim ve Biyoiklim, Palme Yayınları, 319 s. Ankara.
 • Davis PH (1965-1985). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Pres. 1-9 v. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 • Davis PH, Mill RR, Tan K (eds) (1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands, supplement Edinburg Üniv. Pres. 10 v. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 • Demirelma H (2000). Kuşak Dağı (Hadim-Konya) ve Çevresinin Florası. MSc, Selçuk University, Konya, Turkey.
 • Duman H, Aytaç Z, Karavelioğulları F (2000). Gevne Vadisi’nin (Hadim-Alanya) Florası. Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği Yayın No:9.
 • Eminağaoğlu Ö, Eminağaoğlu Z (2018). Some Thoughts on Botanical Garden Establishment in Artvin. International Journal of Ecosystems and Ecology Science 8 (4): 767-776.
 • Güner A, Özhatay N, Ekim T, Başer, KHC (eds) (2000). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. (supplement) Edinburg Üniv. Pres. 11 v. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 • Güner A, Aslan S, Ekim T, Vural M, Babaç MT (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.
 • İlarslan R, Dural H, Şan T (1997). Geyik Dağının (Antalya) Florası. Ot Sistematik Botanik Dergisi 4(2): 7-38.
 • Kaya B, Ocakverdi H (1998). Hadim (Konya) ve çevresinin florası. Ot Sistematik Botanik Dergisi 5 (2): 15-32.
 • KKHT (1978). Konya Kapalı Havzası Toprakları Serisi, Toprak Su Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara.
 • KMBM (2003). Konya Meteoroloji Bölge Müdürlüğü. Çumra’ya ait Ortalama, Eksterm Sıcaklık ve Yağış Değerleri, Konya.
 • MTA (2014). http://www.mta.gov.tr/. Erişim tarihi:10.08.2014
 • Özhatay N, Gürdal B, Kültür Ş (2013). Check-list of additional taxa to the Supplement Flora of Turkey VI, Journal of Faculty of Pharmacy of Istanbul University 43 (1): 33-83.
 • Özhatay N, Kültür Ş, Gürdal B (2015). Check-list of additional taxa to the Supplement Flora of Turkey VII, Journal of Faculty of Pharmacy of Istanbul University 45 (1): 61-86.
 • Özhatay N, Kültür Ş, Gürdal B (2017). Check-List of Additional Taxa to The Supplement Flora of Turkey VIII, Istanbul Istanbul Journal of Pharmacy 47 (1): 31-46.
 • Özhatay N, Kültür Ş, Gürdal B (2019). Check-list of additional taxa to the supplement flora of Turkey IX, Istanbul Journal of Pharmacy 49 (2): 105-120.
 • Serin M, Eyce B, Küçüködük M (1988). Bademli (Aladağ) Hadim-Konya Florası. Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi 7, Konya.
 • Serin M, Bağcı Y, Söyler S (1998). Apa Barajı ve Çevresinin (Çumra, Konya) Florasına Katkılar. Ot Sistematik Botanik Dergisi 5 (2): 33-52.
 • Tugay O, Dural H, Bağcı Y (2002). Dipsiz Göl-Sarıot Yaylası-Sorkun (Bozkır-Konya) Arasında Kalan Bölgenin Florası. Ot Sistematik Botanik Dergisi 9(1): 33-55.
 • Tugay O (2003). Bozkır-Çumra Apa Barajı ve Hadim (C4 Konya) Arasında Kalan Bölgenin Florası. Phd, Selçuk University, Konya, Turkey.
 • Tugay O, Ertuğrul K, Aslan S, Ulukuş D (2019a). Türkiye Florası İçin Yeni Bir Akhatmi Kaydı: Kitaibela vitifolia Willd. (Ebegümecigiller/Malvaceae), Bağbahçe Bilim Dergisi 6 (3): 35-40.
 • Tugay O, Ulukuş D, Ertuğrul K, Uysal T, Demirelma H, Dural H (2019b). A new species of Cousinia (sect. Cousinia, Asteraceae) from the Ağrı mountain (eastern Turkey): evidence from morphology, karyology and anatomy, Phytotaxa 427 (4): 259-269.
 • Tugay O, Ulukuş D (2019). Linum aksehirense (sect. Dasylinum, Linaceae), a new species from Central Anatolia (Turkey), PhytoKeys 136: 23.
 • Tugay O (2022). Dünya ve Ülkemiz Tıbbi Bitkileri Üzerine, Avicenna Bilim & Kültür 13: 56-57.
 • Yıldıztugay E, Bağcı Y, Tugay O (2006). Başarakavak, Altınapa Barajı ve Tatköy Arasında Kalan Bölgenin Florası. Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi 28: 99-124.
There are 26 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Botany (Other)
Journal Section Research Articles
Authors

Osman Tugay 0000-0003-3980-7648

Mehmet Kılıçaslan 0009-0007-2560-9022

Deniz Ulukuş 0000-0002-9627-5492

Early Pub Date December 31, 2023
Publication Date December 31, 2023
Submission Date December 26, 2023
Acceptance Date December 27, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 6 Issue: 2

Cite

APA Tugay, O., Kılıçaslan, M., & Ulukuş, D. (2023). Çatalhöyük-Alibeyhüyüğü (Çumra) ve Konya Arasında Kalan Bölgenin Florası. Turkish Journal of Biodiversity, 6(2), 120-158. https://doi.org/10.38059/biodiversity.1410032


Creative Commons License
Turkish Journal of Biodiversity is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.