Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

The flora of Dereiçi village (Yusufeli, Artvin, Turkey) and its surroundings

Yıl 2018, Cilt 1, Sayı 1, 34 - 40, 30.12.2018
https://doi.org/10.38059/biodiversity.504082

Öz

The vascular flora of the Dereiçi Village and its environs (Yusufeli, Artvin, Turkey) was assessed between March and September 2017. It is located in the north-east of the Eastern Black Sea Region and is taken place in Colchic province of Euro-Siberian floristic area of Holarctic Region and lies between 650 and 2900 m. In this study, 312 genera and 552 plant taxa were found in 87 families. Of these, 11 taxa belong to Pteridophyta, the remaining 541 taxa belong to Magnoliophyta. Magnoliophyta includes Pinidae with 6 taxa and Magnoliidae with 535 taxa. The biggest families identified were as follows: Asteraceae 58 taxa, Poaceae 49 taxa, Rosaceae 37 taxa, Lamiaceae 30 taxa, Fabaceae 25 taxa, Brassicaceae 24 taxa, Apiaceae 18 taxa, Boraginaceae 16 taxa, Caryophyllaceae 15 taxa and Ranunculaceae 14 taxa. The ratio of the phytogeographical regions of 266 taxa was determined as follows: Euro-Siberian with 216 taxa (%39.1), Irano-Turanian with 42 taxa (%7.6), Mediterranean with 8 taxa (%1.5) and unidentified phytogeographic region with 286 taxa (%51.8). The ratio of endemism is % 5.4 with endemic taxa. Threat categories were proposed for 83 taxa (endemic and non-endemic rare plants) according to International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) Red List Categories.

Kaynakça

 • Anşin R (1979). Trabzon-Meryemana Araştırma Ormanı Florası ve Saf Ladin Meşcerelerinde Floristik Araştırmalar. Trabzon: Karadeniz Gazetecilik ve Matbaacılık Press, 234p. (in Turkish).
 • Anşin R (1983). Türkiye'nin Flora Bölgeleri ve Bu Bölgelerde Yayılan Asal Vejetasyon Tipleri (The Floristic Regionsand the Major Vegetation Types of Turkey). KTÜ Orman Fakültesi Dergisi 6(2): 318-339. (in Turkish).
 • Anşin R, Özkan ZC, Abay G, Eminağaoğlu Ö (2000). New Floristic Records From A8 Artvin. Ot Sistematik Botanik Dergisi 4(1): 95-98.
 • Davis PH (ed) (1965-1985). Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vols. 1-9. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 • Davis PH, Harper PC, Hedge IC (1971). Plant Life of South West Asia. Edinburg:The Botanical Society of Edinburg. 335p.
 • Davis PH, Mill RR, Tan K, (eds) (1988). Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol. 10. Edinburgh:Edinburgh University Press.
 • DMİ (2018). Artvin Meteoroloji Müdürlüğü 1970-2018 Yılları Arası Yusufeli İlçesi İklim Verileri. Ankara.
 • Ekim T, Koyuncu M, Vural M, Duman H, Aytaç Z, Adıgüzel N (2000). Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı, Eğrelti ve Tohumlu Bitkiler (Red Data Book of Turkish Plants, Pteridophyta and Spermatophyta). Ankara: Barışcan Ofset, 246p.
 • Ekim T, Terzioğlu S, Eminağaoğlu Ö, Coşkunçelebi K (2014). Turkey. In: Solomon J, Schulkina T, Schatz GE (eds), Red List of the Endemic Plants of Caucasus: Armenia, Azerbaijan, Georgia, Iran, Russia, and Turkey. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden (MSB) Saint Louis: 125. Missouri Botanical Garden Press, pp: 209-242.
 • Eminağaoğlu Ö (2009). The Plant Diversity Of Tekkale Çevreli And Cemketen Villages (Yusufeli, Artvin). Batumi Botanical Garden Bulletin 33: 152-159.
 • Eminağaoğlu Ö (ed) (2015). Artvin'in Doğal Bitkileri. İstanbul: Promat, 456p. (in Turkish).
 • Eminağaoğlu Ö, Anşin R (2002). A9 (Artvin) Karesi İçin Yeni Floristik Kayıtlar. Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi 3(1): 96-108. (in Turkish).
 • Eminağaoğlu Ö, Anşin R (2003). The Flora of Hatila Valley National Park and its close Environs (Artvin). Turkish Journal of Botany 27(1): 1-27.
 • Eminağaoğlu Ö, Anşin R (2004). Flora of the Karagöl-Sahara National Park (Artvin) and its Environs. Turkish Journal of Botany 28(6): 557-590.
 • Eminağaoğlu Ö, Anşin R (2005). The Flora of Cerattepe Meydanlar Demirci Gavur Creek and Near Environment in Artvin. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 55(2): 31-46.
 • Eminağaoğlu Ö, Anşin R, Kutbay HG (2007). Forest Vegetation of Karagöl Sahara National Park (Artvin, Turkey). Turkish Journal of Botany 31(5): 421-449.
 • Eminağaoğlu Ö, Özkaya M S, Akpulat HA (2012). A New Record for the Flora of Turkey: Sorbus caucasica var. caucasica (Rosaceae). Turkish Journal of Botany 36(4): 426-426.
 • Eminağaoğlu Ö, Yüksel E, Akyıldırım Beğen H (2018). Flora of the Hod Valley (Artvin, Turkey). International Journal of Ecosystems and Ecology Science-IJEES 8 (2): 273-282.
 • Güner A (1983). Kaçkar Dağlarının Kuzey Yamacının Florası. TÜBİTAK, TBAG-463, Ankara. (in Turkish).
 • Güner A, Aslan S, Ekim T, Vural M, Babaç MT (eds) (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). İstanbul: Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. (in Turkish).
 • Güner A, Özhatay N, Ekim T, Başer KHC (2000). Flora of Turkey and the East Aegaen Islands. Vol. XI, (Supplement II), Edinburgh: Edinburgh University Press.
 • Güner A, Vural M & Sorkun K (1987). Rize Florası, Vejetasyonu ve Yöre Ballarının Polen Analizi. TÜBİTAK, TBAG-650, Ankara. (in Turkish).
 • IPNI (2015). International Plant Name Index. Published on the Internet. http://www.ipni.org. Downloaded on 13 September 2018.
 • IUCN (2018). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2018-2. http://www.iucnredlist.org. Downloaded on 13 August 2018.
 • Ketzkhoveli NN & Gagnidze RI (eds.) (1971-2001). Georgian Flora (Flora of Georgia). Vols. 1-13. Metsniereba, Tbilisi, Georgia.
 • Komarov VL (1934-78). Flora of the U.S.S.R., Vol. 1-30. Israel Program for Scientific Translations, Jerusalem.
 • Özhatay N, Byfield A, Atay S (2005). Türkiye’nin 122 Önemli Bitki Alanı. İstanbul: WWF Turkey, pp. 476. (in Turkish).
 • PL (2013). The Plan List, Version 1.1. Published on the Internet. http://www.theplantlist.org. Downloaded 12 October 2018.
 • Vural M (1996). Rize’nin Yüksek Dağ Vejetasyonu. Turkish Journal of Botany 20: 83-102.
 • Walter H (1956). Kurak Zamanların Tesbitinde Esas Olarak Kullanılacak Klimogram, (Çev. S.Uslu). İÜ Orman Fakültesi Dergisi 8(2): 95-104.
 • WWF & IUCN (1994). Centres of Plant Diversity. A Guide and Strategy for Their Conservation. Vol. 1. Cambridge: IUCN Publications Unit.
 • Yüksel E, Eminağaoğlu Ö (2017). Flora Of The Kamilet Valley (Arhavi, Artvin, Turkey). International Journal of Ecosystems and Ecology Science-IJEES 7(4): 905-914.
 • Zazanashvili N, Sanadiradze G, Bukhnikashvili A (1999). Caucasus. In: Mittermeier RA, Meyers N, Robles Gil P, Mittermeier CG (eds). Hotspots: Earth’s Biologically Richest and Most Endangered Terrestrial Ecoregions. Mexico: CEMEX. pp. 268-277.

Dereiçi köyü (Yusufeli, Artvin, Türkiye) ve çevresinin florası

Yıl 2018, Cilt 1, Sayı 1, 34 - 40, 30.12.2018
https://doi.org/10.38059/biodiversity.504082

Öz

Dereiçi köyü ve çevresinin (Yusufeli, Artvin, Türkiye) damarlı bitkiler florası, 2017 yılı Mart ve Eylül ayları arasında tespit edilmiştir. Alan, Doğu Karadeniz Bölgesi’nin Kuzeydoğu kısmında ve Holarktik bölgenin, Avrupa-Sibirya flora alanının Öksin kesiminin Kolşik altkesiminde bulunmakta olup 650 ile 2900 m yükseltiler arasında yer almaktadır. Bu araştırmada 87 familya, 312 cinse ait, 552 bitki taksonu saptanmıştır. Bunlardan 11'i Pteridophyta, kalan 541 taksonu Magnoliophyta bölümüne ilişkindir. Magnoliophyta bölümüne ilişkin taksonlardan 6 tanesi Pinidae ve 535 tanesi ise Magnoliidae alt sınıfında bulunmaktadır. Alandaki en fazla takson içeren familyalar şöyledir: Asteraceae 58 takson, Poaceae 49 takson, Rosaceae 37 takson, Lamiaceae 30 takson, Fabaceae 25 takson, Brassicaceae 24 takson, Apiaceae 18 takson, Boraginaceae 16 takson, Caryophyllaceae 15 takson ve Ranunculaceae 14 taksondur. Araştırmada, 266 taksonun fitocoğrafik bölgeleri saptanmış olup; 216 adet (%39,1) Avrupa-Sibirya, 42 adet (%7,6) İran-Turan, 8 adet (%1,5) Akdeniz elementi ve 286 adet (%51,8) fitocoğrafi bölgesi bilinmeyen takson bulunmaktadır. 30 adet takson endemik olup endemizm oranı % 5,4’tür. IUCN tehlike kategorilerine göre 83 adet endemik ve endemik olmayan nadir bitki taksonunun tehlike kategorileri değerlendirilmiştir.

Kaynakça

 • Anşin R (1979). Trabzon-Meryemana Araştırma Ormanı Florası ve Saf Ladin Meşcerelerinde Floristik Araştırmalar. Trabzon: Karadeniz Gazetecilik ve Matbaacılık Press, 234p. (in Turkish).
 • Anşin R (1983). Türkiye'nin Flora Bölgeleri ve Bu Bölgelerde Yayılan Asal Vejetasyon Tipleri (The Floristic Regionsand the Major Vegetation Types of Turkey). KTÜ Orman Fakültesi Dergisi 6(2): 318-339. (in Turkish).
 • Anşin R, Özkan ZC, Abay G, Eminağaoğlu Ö (2000). New Floristic Records From A8 Artvin. Ot Sistematik Botanik Dergisi 4(1): 95-98.
 • Davis PH (ed) (1965-1985). Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vols. 1-9. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 • Davis PH, Harper PC, Hedge IC (1971). Plant Life of South West Asia. Edinburg:The Botanical Society of Edinburg. 335p.
 • Davis PH, Mill RR, Tan K, (eds) (1988). Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol. 10. Edinburgh:Edinburgh University Press.
 • DMİ (2018). Artvin Meteoroloji Müdürlüğü 1970-2018 Yılları Arası Yusufeli İlçesi İklim Verileri. Ankara.
 • Ekim T, Koyuncu M, Vural M, Duman H, Aytaç Z, Adıgüzel N (2000). Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı, Eğrelti ve Tohumlu Bitkiler (Red Data Book of Turkish Plants, Pteridophyta and Spermatophyta). Ankara: Barışcan Ofset, 246p.
 • Ekim T, Terzioğlu S, Eminağaoğlu Ö, Coşkunçelebi K (2014). Turkey. In: Solomon J, Schulkina T, Schatz GE (eds), Red List of the Endemic Plants of Caucasus: Armenia, Azerbaijan, Georgia, Iran, Russia, and Turkey. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden (MSB) Saint Louis: 125. Missouri Botanical Garden Press, pp: 209-242.
 • Eminağaoğlu Ö (2009). The Plant Diversity Of Tekkale Çevreli And Cemketen Villages (Yusufeli, Artvin). Batumi Botanical Garden Bulletin 33: 152-159.
 • Eminağaoğlu Ö (ed) (2015). Artvin'in Doğal Bitkileri. İstanbul: Promat, 456p. (in Turkish).
 • Eminağaoğlu Ö, Anşin R (2002). A9 (Artvin) Karesi İçin Yeni Floristik Kayıtlar. Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi 3(1): 96-108. (in Turkish).
 • Eminağaoğlu Ö, Anşin R (2003). The Flora of Hatila Valley National Park and its close Environs (Artvin). Turkish Journal of Botany 27(1): 1-27.
 • Eminağaoğlu Ö, Anşin R (2004). Flora of the Karagöl-Sahara National Park (Artvin) and its Environs. Turkish Journal of Botany 28(6): 557-590.
 • Eminağaoğlu Ö, Anşin R (2005). The Flora of Cerattepe Meydanlar Demirci Gavur Creek and Near Environment in Artvin. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 55(2): 31-46.
 • Eminağaoğlu Ö, Anşin R, Kutbay HG (2007). Forest Vegetation of Karagöl Sahara National Park (Artvin, Turkey). Turkish Journal of Botany 31(5): 421-449.
 • Eminağaoğlu Ö, Özkaya M S, Akpulat HA (2012). A New Record for the Flora of Turkey: Sorbus caucasica var. caucasica (Rosaceae). Turkish Journal of Botany 36(4): 426-426.
 • Eminağaoğlu Ö, Yüksel E, Akyıldırım Beğen H (2018). Flora of the Hod Valley (Artvin, Turkey). International Journal of Ecosystems and Ecology Science-IJEES 8 (2): 273-282.
 • Güner A (1983). Kaçkar Dağlarının Kuzey Yamacının Florası. TÜBİTAK, TBAG-463, Ankara. (in Turkish).
 • Güner A, Aslan S, Ekim T, Vural M, Babaç MT (eds) (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). İstanbul: Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. (in Turkish).
 • Güner A, Özhatay N, Ekim T, Başer KHC (2000). Flora of Turkey and the East Aegaen Islands. Vol. XI, (Supplement II), Edinburgh: Edinburgh University Press.
 • Güner A, Vural M & Sorkun K (1987). Rize Florası, Vejetasyonu ve Yöre Ballarının Polen Analizi. TÜBİTAK, TBAG-650, Ankara. (in Turkish).
 • IPNI (2015). International Plant Name Index. Published on the Internet. http://www.ipni.org. Downloaded on 13 September 2018.
 • IUCN (2018). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2018-2. http://www.iucnredlist.org. Downloaded on 13 August 2018.
 • Ketzkhoveli NN & Gagnidze RI (eds.) (1971-2001). Georgian Flora (Flora of Georgia). Vols. 1-13. Metsniereba, Tbilisi, Georgia.
 • Komarov VL (1934-78). Flora of the U.S.S.R., Vol. 1-30. Israel Program for Scientific Translations, Jerusalem.
 • Özhatay N, Byfield A, Atay S (2005). Türkiye’nin 122 Önemli Bitki Alanı. İstanbul: WWF Turkey, pp. 476. (in Turkish).
 • PL (2013). The Plan List, Version 1.1. Published on the Internet. http://www.theplantlist.org. Downloaded 12 October 2018.
 • Vural M (1996). Rize’nin Yüksek Dağ Vejetasyonu. Turkish Journal of Botany 20: 83-102.
 • Walter H (1956). Kurak Zamanların Tesbitinde Esas Olarak Kullanılacak Klimogram, (Çev. S.Uslu). İÜ Orman Fakültesi Dergisi 8(2): 95-104.
 • WWF & IUCN (1994). Centres of Plant Diversity. A Guide and Strategy for Their Conservation. Vol. 1. Cambridge: IUCN Publications Unit.
 • Yüksel E, Eminağaoğlu Ö (2017). Flora Of The Kamilet Valley (Arhavi, Artvin, Turkey). International Journal of Ecosystems and Ecology Science-IJEES 7(4): 905-914.
 • Zazanashvili N, Sanadiradze G, Bukhnikashvili A (1999). Caucasus. In: Mittermeier RA, Meyers N, Robles Gil P, Mittermeier CG (eds). Hotspots: Earth’s Biologically Richest and Most Endangered Terrestrial Ecoregions. Mexico: CEMEX. pp. 268-277.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Temel Bilimler
Yayınlanma Tarihi 2018
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Emrah YÜKSEL (Sorumlu Yazar)
ARTVIN CORUH UNIVERSITY
0000-0002-8171-0383
Türkiye


Hayal AKYILDIRIM BEĞEN
ARTVIN CORUH UNIVERSITY
0000-0003-2028-5827
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2018
Başvuru Tarihi 27 Aralık 2018
Kabul Tarihi 30 Aralık 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Yüksel, E. & Akyıldırım Beğen, H. (2018). The flora of Dereiçi village (Yusufeli, Artvin, Turkey) and its surroundings . Turkish Journal of Biodiversity , 1 (1) , 34-40 . DOI: 10.38059/biodiversity.504082

Creative Commons Lisansı
Türk Biyoçeşitlilik Dergisi Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.