İnceleme Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Türkiye’de tehlike altındaki türler: IUCN Kırmızı Liste verileri ile tehlike altındaki Fabaceae türlerine yönelik özel bir inceleme

Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 1, 53 - 65, 31.03.2021
https://doi.org/10.38059/biodiversity.832706

Öz

Habitatlar üzerinde devam eden baskı ile artan nüfus, endüstriyel ve kentsel gelişim, artan tarım uygulamaları, istilacı türlerin artan tehditleri ve iklim değişikliğinin etkileri ile birlikte bugün tehlike altında olmayan birçok tür, gelecekte büyük olasılıkla tehdit altına girecektir. Bu nedenle tehdit altında olan ya da olmayan tüm türler için yaşayabilir popülasyonların sürdürülmesini sağlamak amacı ile ortaya koyulan eylemler, türlerin yerinde korunmasını esas almalı ve bu eylem planları gerekli müdahale derecesine bağlı olarak tür yönetimi, eylem, koruma veya kurtarma planları olarak sınıflandırılmalıdır. Bu çalışmada, gelecekte gerçekleştirilmesi önerilen tür yönetimi planlarındaki ilk adım olması amacı ile Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) Kırmızı Listesi’nde yer alan ve ülkemizde soyu tükenme tehlikesi altında bulunan Fabaceae familyasına ait türlerin (Lathyrus, Astragalus, Vicia, Lotus, Thermopsis) detaylı bir araştırması gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, (1) Fabaceae familyasına ait türlerin yayılış gösterdiği biyocoğrafik bölgelere, (2) yetiştiği habitatlara, (3) ekolojik özelliklerine, (5) karşı karşıya oldukları tehditlere, (6) ekonomik önemlerine, (7) etnobotanik özelliklerine ve halk arasındaki kullanım olanaklarına ilişkin detaylara yer verilmiştir. Ayrıca bu çalışma ile, türlerin lokasyonlarına ait güncel kayıtlar da değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda familyaya ait türlerin doğal yaşam alanlarına yönelik en önemli tehdit unsurlarının iklim değişikliği, aşırı otlatma, arazi ıslahı, saman yapma ve erozyon, baraj yapımı ve kentleşmenin neden olduğu bozulmalar olduğu görülmüştür. Tarımsal faaliyetler ve insan kaynaklı habitat kaybı ve bozulmaları da önemli tehdit unsurlarındandır. Bu çalışmaya göre ülkemizin önemli genetik zenginliklerinden olan ve IUCN Kırmızı Liste’sindeki Fabaceae familyasına ait türlerin nesillerini devam ettirebilmeleri amacı ile gerekli koruma önlemlerinin alınması ve koruma bilincinin geliştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, bu türlerin kullanım alanlarının belirlenmesi, ekolojik ve ekonomik önemlerinin saptanması son derece önemlidir. Türlerin korunmasına yönelik eylem planlarının hazırlanması ve genetik çeşitliliğin de içinde yer aldığı sürdürülebilir koruma ve kullanım stratejilerinin geliştirilmesi ise bu türlerin tüm yönleriyle araştırılmasına bağlıdır.

Kaynakça

 • Abbo S, Berger J, Turner NC (2003). Evolution of cultivated chickpea: Four bottlenecks limit diversity and constrain adaptation. Functional Plant Biology 30(10): 1081–1087. DOI: 10.1071/FP03084.
 • Abbo S, Can C, Lev-Yadun S, Ozaslan M (2008). Traditional farming systems in south-eastern Turkey: The imperative of in situ conservation of endangered wild annual Cicer species. In: Maxted N, Ford-Lloyd BV, Kell SP, Iriondo JM, Dulloo E, Turok J (eds). Crop wild relative conservation and use, CAB International, Cambridge, USA and Wallingford, UK.
 • Ahmad F, Gaur PM, Croser JS (2005). Chickpea (Cicer arietinum L.). In: Singh RJ, Jauhar PP (eds). Genetic Resources, Chromosome Engineering, and Crop Improvement, Vol 1. Taylor & Francis Group, pp. 229–267.
 • Açıkders (2018). Türkiye’nin Floristik Yapısı. Ankara Üniversitesi.
 • Altın M (1991). Yem bitkileri yetiştirme tekniği. Trakya Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 114.
 • ANTOK (2018). Apollo’dan Athena’ya Antik Kentler&Endemik Çiçekler-Arazi Çalışmaları. Published on the internet. https://www.antok.org.tr/tr/etkinlik/apollodan-athenaya-antik-kentlerendemik-cicekler-arazi-calismalari-20.html. Downloaded on 25 October 2020.
 • Aytaç Z, Ekici M (2014a). Astragalus acmophylloides. The IUCN Red List of Threatened Species 2014. Published on the internet. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2014-1.RLTS.T199931A2620630.en. Downloaded on 20 August 2020.
 • Aytaç Z, Ekici M (2014b). Astragalus longivexillatus. The IUCN Red List of Threatened Species 2014. Published on the internet. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2014-1.RLTS.T199936A2620942.en. Downloaded on 15 August 2020.
 • Aytaç Z, Ekici M (2014c). Astragalus nigrocalycinus. The IUCN Red List of Threatened Species 2014. Published on the internet. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.20141.RLTS.T199948A2621768.en. Downloaded on 25 August 2020.
 • Aytaç Z, Ekici M (2014d). Astragalus olurensis. The IUCN Red List of Threatened Species 2014. Published on the internet. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2014-1.RLTS.T200625A2673926.en. Downloaded on 01 September 2020.
 • Aytaç Z, Ekici M (2014e). Astragalus tatlii. The IUCN Red List of Threatened Species 2014. Published on the internet. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2014-1.RLTS.T200624A2673850.en. Downloaded on 05 September 2020.
 • Aytaç Z, Ekici M (2014f). Astragalus eliasianus. The IUCN Red List of Threatened Species 2014. Published on the internet. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2014-1.RLTS.T199949A2621844.en. Downloaded 10 September 2020.
 • Babac MT (2004). Possibility of an information system on plants of South-West Asia with particular reference to the Turkish Plants Data Service (TÜBİVES). Turkish Journal of Botany, 28: 119-127.
 • Bakis Y, Babac MT, Uslu E (2011). Updates and improvements of Turkish Plants Data Service (TÜBİVES). In Health Informatics and Bioinformatics (HIBIT), 6th International Symposium, IEEE.
 • Başbağ M, Çaçan E, Sayar MS, Karan H (2017). Some shrub and tree taxa in the grassland-pasture and natural vegetation of Turkey. Middle East Journal of Science, 3(2): 115-128, DOI: 10.23884/mejs.2017.3.2.06.
 • Başbağ M, Kavak B, Fırat M, Çaçan E, Sayar MS (2018). Türkiye florasında yer alan endemik Astragalus taksonları. International Congress on Agriculture on Animal Sciences, November, Alanya, Turkey.
 • BGCI (2017). PlantSearch. Botanic Gardens Conservation International, London. Published on the internet. https://www.bgci.org/plant_search.php. Downloaded on 16 May 2020.
 • Britannica (2021). Classification of Fabaceae. Published on the internet. https://www.britannica.com/plant/Fabales/Classification-of-Fabaceae. Downloaded on 29 March 2021.
 • Bressani R, Elias LG (1979). The world protein and nutrition situation. In: Seed Proteins Improvement in Cereals and Grain Legumes (1th ed. pp. 3-23). International Atomic Energy Agency, Vienna.
 • Cenkci S, Kargıoğlu M, Dayan S, Konuk M (2007). Endangered status and propagation of an endemic plant species, Thermopsis turcica (Fabaceae). Asian Journal of Plant Sciences 6(2): 288-293. DOI: 10.3923/ajps.2007.288.293.
 • Davis PH (eds) (1965-1985). Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Edinburgh: Edinburgh University Press,
 • Davis PH, Plitmann U (1970). Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 • Dın SU, Alam M, Ahmad H, Alı H, Ullah H (2016). Conservation status of threatened endemic flora of Western Himalayas. Biological Diversity and Conservation 9(3):91-99.
 • Ekim T, Koyuncu M, Vural M, Duman H, Aytaç Z, Adıgüzel N (2000). Red Data Book of Turkish Plants (Pteridophyta and Spermatophyta) (in Turkish). Turkish Association for the Conservation of Nature and Van Centennial University, Ankara.
 • Ekim T, Vural M, Duman H, Aytaç Z, Adıgüzel N (2014a). Vicia erzurumica. The IUCN Red List of Threatened Species. Published on the internet. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2014-1.RLTS.T200597A2672210.en. Downloaded on 15 July 2020.
 • Ekim T, Vural M, Duman H, Aytaç Z, Adıgüzel N (2014b). Lotus armeniacus. The IUCN Red List of Threatened Species 2014. Published on the internet. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.20141.RLTS.T200280A2646740.en. Downloaded on 20 July 2020.
 • Erçetin T (2007). Tetraploid Trifolium pratense L. (Çayır üçgülü) kalluslarında bazı izoflavonların (fitoöstrojen) analizi. Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi. Ankara.
 • EURISCO Catalogue (2013). Published on the internet. http://eurisco.ecpgr.org. Downloaded on 22 July 2020.
 • FAO (2009). International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA) [Online]. Rome: Food and Agriculture Organisation. Published on the internet. ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/i0510e/i0510e.pdf. Downloaded on 12 May 2020.
 • GBIF (2013). Global Biodiversity Information Facility (GBIF) data portal. Collection of online herbarium specimens. Published on the internet. http://data.gbif.org. Downloaded on 30 July 2020.
 • Genç H, Şahin A (2011). A new species of Lathyrus L. (Fabaceae) from Turkey. Journal of Systematics and Evolution, 505-508. DOI: 10.1111/j.1759-6831.2011.00159_1.x.
 • Gezenadam (2021). Fabaceae. Published on the internet. https://www.gezenadam.com. Downloaded on 29 March 2021.
 • Gözen BG (2012). Seksiyonlar: Ervum ve Cracca Taksonları Üzerinde Karpolojik ve Mikromorfolojik Araştırmalar. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Güner A, Aslan S, Ekim T, Vural M, Babaç MT (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, İstanbul.
 • Heywood VH, Brummitt RK, Culham A, Seberg O (2007). Flowering Plant Families of The World, Royal Botanic Gardens (RGB), Kew.
 • ILDIS (2010). International Legume Database & Information Service. University of Reading, UK. Published on the internet. http://www.ildis.org/LegumeWeb. Downloaded on 25 July 2020.
 • IUCN (2014). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2014.1. Published on the internet. www.iucnredlist.org. Downloaded on 10 May 2020.
 • IUCN (2019). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2019-2. Published on the internet. www.iucnredlist.org. Downloaded on 28 March 2020.
 • IUCN (2020). RedList. Published on the internet. https://www.iucnredlist.org/. Downloaded on 11 May 2020.
 • Iberite M, Abbate G, Iamonico D (2017). Vicia incisa (Fabaceae): Taxonomical and chorological notes. Annali di Botanica, 7: 57-65.
 • Kadıoğlu B, Kadıoğlu S, Turan Y (2008). Gevenlerin (Astragalus sp.) farklı kullanım alanları ve önemi. Alınteri, 14(B): 1307-3311.
 • Kahraman A, Cildir H, Dogan M, Buyukkartal HN (2017). Multivariate analysis of some species of the genus Lathyrus L. (Papilionoideae, Fabaceae) based on anatomical, micromorphological and macromorphological data. Uşak Üniversitesi Fen ve Doğa Bilimleri Dergisi, 65-84.
 • Kenicer GJ, Kajita T, Pennington RT, Murata J (2005). Systematics and biogeography of Lathyrus (Leguminosae) based on internal transcribed spacer and cpDNA sequence data. American Journal of Botany, 92: 1199–1209. DOI: 10.3732/ajb.92.7.1199.
 • Küçüker O (2011) Bitki Morfolojisi (Kapalı Tohumlu Bitkiler) Ders Notları, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi, İstanbul.
 • Maassoumi AA (1998). Astragalus in the Old World, check list.
 • Maxted N, Goyder DJ (1988). A new species of Lathyrus sect. Lathyrus (Leguminosae Papilionoideae) from Turkey. Kew Bulletin, 43(4): 711-714. DOI:10.2307/4129970.
 • Maxted N (1995). An ecogeographical study of Vicia subgenus Vicia systematic and ecogeographic studies. Crop Genepools 8. International Plant Genetic Resources Institute, Rome, Italy.
 • Maxted N, Ford-Lloyd BV, Jury S, Kell S, Scholten M (2006). Towards a definition of a crop wild relative. Biodiversity and Conservation, 15: 2673-2685.
 • Maxted N, Kell S, Ford-Lloyd B, Dulloo E, Toledo Á (2012). Toward the systematic conservation of global crop wild relative diversity. Crop Science, 52: 1-12. DOI:10.2135/cropsci2011.08.0415.
 • Özhatay N, Byfield A, Atay S (2005). Türkiye’nin 122 Onemli Bitki Alani. WWF Türkiye, İstanbul.
 • Petrova A, Vladimirov V (eds) (2009). Red list of Bulgarian vascular plants. Phytologia Balcanica 15(1): 63-94.
 • Phaselis Araştırmaları (2013). Phaselis’te Yetişen Bir Bitki: “Lathyrus phaselitanus”. Published on the internet. http://www.phaselis.org/news/phaseliste-yetisen-bir-bitki-lathyrus-phaselitanus. Downloaded on 25 October 2020.
 • Polhill R M, Raven PH (1981). Advences in Legume Systematics. Royal Botanic Gardens (RGB), Kew.
 • Poulter R, Harvey L, Burritt DJ (2003). Qualitative resistance to powdery mildew in hybrid sweet peas. Euphytica, 133(3): 349-358. DOI:10.1023/A:1025734428660.
 • Ramsay GR, Pickersgill B (1986). Interspecific hybridisation between Vicia faba and other species of Vicia: approaches delaying embryo abortion. Biologisches Zentralblatt, 105: 171-179.
 • Rowe J, Maxted N (2019). Lathyrus belinensis. The IUCN Red List of Threatened Species 2019. Published on the internet. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-2.RLTS.T176094A120103864.en. Downloaded on 20 September 2020.
 • Rowe J, Shehadeh A, Maxted N (2019a). Lathyrus cyaneus. The IUCN Red List of Threatened Species 2019. Published on the internet. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.20192.RLTS.T120073522A122201906.en. Downloaded on 25 September 2020.
 • Rowe J, Shehadeh A, Maxted N (2019b). Lathyrus libani. The IUCN Red List of Threatened Species 2019. Published on the internet. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.20192.RLTS.T120074505A122201951.en. Downloaded on 27 September 2020.
 • Rowe J, Shehadeh A, Maxted N (2019c). Lathyrus satdaghensis. The IUCN Red List of Threatened Species 2019. Published on the internet. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.20192.RLTS.T120075286A122202001.en. Downloaded on 20 November 2020.
 • Rowe J, Shehadeh A, Maxted N (2019d). Lathyrus tauricola. The IUCN Red List of Threatened Species 2019. Published on the internet. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.20192.RLTS.T120075579A122202021.en. Downloaded on 22 November 2020.
 • Rowe J, Shehadeh A, Maxted N (2019e). Lathyrus undulatus. The IUCN Red List of Threatened Species 2019. Published on the internet. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-2.RLTS.T176595A19405199.en. Downloaded on 15 October 2020.
 • Rowe J, Shehadeh A, Maxted N (2019f). Lathyrus variabilis. The IUCN Red List of Threatened Species 2019. Published on the internet. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.20192.RLTS.T120075639A122202036.en. Downloaded on 20 October 2020.
 • Royal Botanic Gardens (RBG), Kew (2017). State of the World’s Plants Royal Botanic Garden. Published on the internet. https://stateoftheworldsplants.org/. Downloaded on 10 October 2020.
 • Sarker A, Moneim AAE, Maxted N. (2001). Grasspea and Chicklings (Lathyrus L.). In: Maxted N, Bennett SJ (eds). Plant Genetic Resources of Legumes in the Mediterranean. Kluwer Academic Publishers, pp. 159–180.
 • Sayar MS, Han Y, Başbağ M, Gül İ, Polat T (2015). Rangeland ımprovement and management studies in Southeastern Anatolia region of Turkey. Pakistan Journal of Agricultural Sciences, 52(1): 9-18.
 • Shehadeh AA (2011). Ecogeographic, genetic and taxonomic studies of the genus Lathyrus L. School of Biosciences, University of Birmingham.
 • Stevenson PC, Haware MP (1999). Maackiain in Cicer bijugum Rech. f. associated with resistance to Botrytis grey mould. Biochemical Systematics and Ecology, 27(8): 761–767. DOI:10.1016/S0305-1978(99)00023-X.
 • Tan A, Duman H, Niksarli İF, İnal A, Karagöz A (2003). Ecosystem Conversation and Management For Threatened Species Projects: Description of Target Species and Their Habitats. TACN (Turkish Association for the Conservation of Nature). Ankara.
 • TÜBİVES (2020a). Lathyrus libani. Published on the internet. http://194.27.225.161/yasin/tubives/index.php?sayfa=1&tax_id=3042. Downloaded on 13 September 2020.
 • TÜBİVES (2020b). Vicia esdraelonensis. Published on the internet. http://194.27.225.161/yasin/tubives/index.php?sayfa=1&tax_id=2999. Downloaded on 10 October 2020.
 • TUBIVES (2020c). Published on the internet. http://www.tubives.com/index.php. Downloaded on 5 October 2020.
 • TÜBİVES (2020d). Thermopsis turcica. Published on the internet. http://194.27.225.161/yasin/tubives/index.php?sayfa=1&tax_id=2400. Downloaded on 1 October 2020.
 • United States Department of Agriculture (USDA)-Agricultural Resource Service (ARS)-National Genetic Resources Program (NGRP) (2018). Germplasm Resources Information Network ‒ (GRIN) [Online Database]. Published on the internet. www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl. Downloaded on 9 September 2020.
 • van der Maesen LJG (1972). Cicer L: A Monograph of the Genus, with Special Reference to the Chickpea (Cicer arietinum L.), Its Ecology and Cultivation. Wageningen.
 • Vincent H, Wiersema J, Dobbie S, Kell SP, Fielder H, Castãneda Alvarez NP, Guarino L, Eastwood R, Leόn B, Maxted N (2013). A prioritised crop wild relative inventory as a first step to help underpin global food security. Biological Conservation, 167:265–275
 • Wikipedia (2021). Bakla. Published on the internet. https://tr.wikipedia.org/wiki/Bakla. Downloaded on 29 March 2021.

Endangered species in Turkey: A specific review of endangered Fabaceae species with IUCN Red List data

Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 1, 53 - 65, 31.03.2021
https://doi.org/10.38059/biodiversity.832706

Öz

Many species that are not endangered today will likely be threatened in the future because of the growing population, the rising need for industrial and urban development and agricultural practices, the increasing threats of invasive species, and the effects of climate change. Therefore, actions aiming to maintain viable populations for all threatened or non-threatened species should be based on in-situ conservation of the species. These action plans should be classified as species management, action, conservation, or rescue plans depending on the degree of intervention required. For the future species management plans, in this study, the species belonging to the Fabaceae family (Lathyrus, Astragalus, Vicia, Lotus, Thermopsis), which are in the International Union for Conservation of Nature (IUCN) Red List and under threat of extinction in Turkey, has been reviewed based on the details about (1) their biogeographic regions, (2) habitats, (3) ecological characteristics, (4) potential threats, (5) economic importance, (6) ethnobotanical features and (7) usage opportunities among the people. Additionally, this study evaluates up-to-date records of the species' locations. As a result of the evaluations, the most critical threats to the natural habitats of the species belonging to the Fabaceae family are climate change, overgrazing, land reclamation, haymaking and erosion, deterioration caused by dam construction, and urbanization. Agriculture and anthropogenic habitat loss and degradation are also important threats. According to this study, it is vital to take the necessary conservation measures and develop conservation awareness for the future. Additionally, it is essential to determine these species' usage areas and determine their ecological and economic importance. The preparation of action plans for the conservation of species and the development of sustainable conservation and usage strategies, including genetic diversity, depend on the investigation of these species in all aspects.

Kaynakça

 • Abbo S, Berger J, Turner NC (2003). Evolution of cultivated chickpea: Four bottlenecks limit diversity and constrain adaptation. Functional Plant Biology 30(10): 1081–1087. DOI: 10.1071/FP03084.
 • Abbo S, Can C, Lev-Yadun S, Ozaslan M (2008). Traditional farming systems in south-eastern Turkey: The imperative of in situ conservation of endangered wild annual Cicer species. In: Maxted N, Ford-Lloyd BV, Kell SP, Iriondo JM, Dulloo E, Turok J (eds). Crop wild relative conservation and use, CAB International, Cambridge, USA and Wallingford, UK.
 • Ahmad F, Gaur PM, Croser JS (2005). Chickpea (Cicer arietinum L.). In: Singh RJ, Jauhar PP (eds). Genetic Resources, Chromosome Engineering, and Crop Improvement, Vol 1. Taylor & Francis Group, pp. 229–267.
 • Açıkders (2018). Türkiye’nin Floristik Yapısı. Ankara Üniversitesi.
 • Altın M (1991). Yem bitkileri yetiştirme tekniği. Trakya Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 114.
 • ANTOK (2018). Apollo’dan Athena’ya Antik Kentler&Endemik Çiçekler-Arazi Çalışmaları. Published on the internet. https://www.antok.org.tr/tr/etkinlik/apollodan-athenaya-antik-kentlerendemik-cicekler-arazi-calismalari-20.html. Downloaded on 25 October 2020.
 • Aytaç Z, Ekici M (2014a). Astragalus acmophylloides. The IUCN Red List of Threatened Species 2014. Published on the internet. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2014-1.RLTS.T199931A2620630.en. Downloaded on 20 August 2020.
 • Aytaç Z, Ekici M (2014b). Astragalus longivexillatus. The IUCN Red List of Threatened Species 2014. Published on the internet. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2014-1.RLTS.T199936A2620942.en. Downloaded on 15 August 2020.
 • Aytaç Z, Ekici M (2014c). Astragalus nigrocalycinus. The IUCN Red List of Threatened Species 2014. Published on the internet. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.20141.RLTS.T199948A2621768.en. Downloaded on 25 August 2020.
 • Aytaç Z, Ekici M (2014d). Astragalus olurensis. The IUCN Red List of Threatened Species 2014. Published on the internet. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2014-1.RLTS.T200625A2673926.en. Downloaded on 01 September 2020.
 • Aytaç Z, Ekici M (2014e). Astragalus tatlii. The IUCN Red List of Threatened Species 2014. Published on the internet. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2014-1.RLTS.T200624A2673850.en. Downloaded on 05 September 2020.
 • Aytaç Z, Ekici M (2014f). Astragalus eliasianus. The IUCN Red List of Threatened Species 2014. Published on the internet. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2014-1.RLTS.T199949A2621844.en. Downloaded 10 September 2020.
 • Babac MT (2004). Possibility of an information system on plants of South-West Asia with particular reference to the Turkish Plants Data Service (TÜBİVES). Turkish Journal of Botany, 28: 119-127.
 • Bakis Y, Babac MT, Uslu E (2011). Updates and improvements of Turkish Plants Data Service (TÜBİVES). In Health Informatics and Bioinformatics (HIBIT), 6th International Symposium, IEEE.
 • Başbağ M, Çaçan E, Sayar MS, Karan H (2017). Some shrub and tree taxa in the grassland-pasture and natural vegetation of Turkey. Middle East Journal of Science, 3(2): 115-128, DOI: 10.23884/mejs.2017.3.2.06.
 • Başbağ M, Kavak B, Fırat M, Çaçan E, Sayar MS (2018). Türkiye florasında yer alan endemik Astragalus taksonları. International Congress on Agriculture on Animal Sciences, November, Alanya, Turkey.
 • BGCI (2017). PlantSearch. Botanic Gardens Conservation International, London. Published on the internet. https://www.bgci.org/plant_search.php. Downloaded on 16 May 2020.
 • Britannica (2021). Classification of Fabaceae. Published on the internet. https://www.britannica.com/plant/Fabales/Classification-of-Fabaceae. Downloaded on 29 March 2021.
 • Bressani R, Elias LG (1979). The world protein and nutrition situation. In: Seed Proteins Improvement in Cereals and Grain Legumes (1th ed. pp. 3-23). International Atomic Energy Agency, Vienna.
 • Cenkci S, Kargıoğlu M, Dayan S, Konuk M (2007). Endangered status and propagation of an endemic plant species, Thermopsis turcica (Fabaceae). Asian Journal of Plant Sciences 6(2): 288-293. DOI: 10.3923/ajps.2007.288.293.
 • Davis PH (eds) (1965-1985). Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Edinburgh: Edinburgh University Press,
 • Davis PH, Plitmann U (1970). Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 • Dın SU, Alam M, Ahmad H, Alı H, Ullah H (2016). Conservation status of threatened endemic flora of Western Himalayas. Biological Diversity and Conservation 9(3):91-99.
 • Ekim T, Koyuncu M, Vural M, Duman H, Aytaç Z, Adıgüzel N (2000). Red Data Book of Turkish Plants (Pteridophyta and Spermatophyta) (in Turkish). Turkish Association for the Conservation of Nature and Van Centennial University, Ankara.
 • Ekim T, Vural M, Duman H, Aytaç Z, Adıgüzel N (2014a). Vicia erzurumica. The IUCN Red List of Threatened Species. Published on the internet. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2014-1.RLTS.T200597A2672210.en. Downloaded on 15 July 2020.
 • Ekim T, Vural M, Duman H, Aytaç Z, Adıgüzel N (2014b). Lotus armeniacus. The IUCN Red List of Threatened Species 2014. Published on the internet. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.20141.RLTS.T200280A2646740.en. Downloaded on 20 July 2020.
 • Erçetin T (2007). Tetraploid Trifolium pratense L. (Çayır üçgülü) kalluslarında bazı izoflavonların (fitoöstrojen) analizi. Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi. Ankara.
 • EURISCO Catalogue (2013). Published on the internet. http://eurisco.ecpgr.org. Downloaded on 22 July 2020.
 • FAO (2009). International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA) [Online]. Rome: Food and Agriculture Organisation. Published on the internet. ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/i0510e/i0510e.pdf. Downloaded on 12 May 2020.
 • GBIF (2013). Global Biodiversity Information Facility (GBIF) data portal. Collection of online herbarium specimens. Published on the internet. http://data.gbif.org. Downloaded on 30 July 2020.
 • Genç H, Şahin A (2011). A new species of Lathyrus L. (Fabaceae) from Turkey. Journal of Systematics and Evolution, 505-508. DOI: 10.1111/j.1759-6831.2011.00159_1.x.
 • Gezenadam (2021). Fabaceae. Published on the internet. https://www.gezenadam.com. Downloaded on 29 March 2021.
 • Gözen BG (2012). Seksiyonlar: Ervum ve Cracca Taksonları Üzerinde Karpolojik ve Mikromorfolojik Araştırmalar. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Güner A, Aslan S, Ekim T, Vural M, Babaç MT (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, İstanbul.
 • Heywood VH, Brummitt RK, Culham A, Seberg O (2007). Flowering Plant Families of The World, Royal Botanic Gardens (RGB), Kew.
 • ILDIS (2010). International Legume Database & Information Service. University of Reading, UK. Published on the internet. http://www.ildis.org/LegumeWeb. Downloaded on 25 July 2020.
 • IUCN (2014). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2014.1. Published on the internet. www.iucnredlist.org. Downloaded on 10 May 2020.
 • IUCN (2019). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2019-2. Published on the internet. www.iucnredlist.org. Downloaded on 28 March 2020.
 • IUCN (2020). RedList. Published on the internet. https://www.iucnredlist.org/. Downloaded on 11 May 2020.
 • Iberite M, Abbate G, Iamonico D (2017). Vicia incisa (Fabaceae): Taxonomical and chorological notes. Annali di Botanica, 7: 57-65.
 • Kadıoğlu B, Kadıoğlu S, Turan Y (2008). Gevenlerin (Astragalus sp.) farklı kullanım alanları ve önemi. Alınteri, 14(B): 1307-3311.
 • Kahraman A, Cildir H, Dogan M, Buyukkartal HN (2017). Multivariate analysis of some species of the genus Lathyrus L. (Papilionoideae, Fabaceae) based on anatomical, micromorphological and macromorphological data. Uşak Üniversitesi Fen ve Doğa Bilimleri Dergisi, 65-84.
 • Kenicer GJ, Kajita T, Pennington RT, Murata J (2005). Systematics and biogeography of Lathyrus (Leguminosae) based on internal transcribed spacer and cpDNA sequence data. American Journal of Botany, 92: 1199–1209. DOI: 10.3732/ajb.92.7.1199.
 • Küçüker O (2011) Bitki Morfolojisi (Kapalı Tohumlu Bitkiler) Ders Notları, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi, İstanbul.
 • Maassoumi AA (1998). Astragalus in the Old World, check list.
 • Maxted N, Goyder DJ (1988). A new species of Lathyrus sect. Lathyrus (Leguminosae Papilionoideae) from Turkey. Kew Bulletin, 43(4): 711-714. DOI:10.2307/4129970.
 • Maxted N (1995). An ecogeographical study of Vicia subgenus Vicia systematic and ecogeographic studies. Crop Genepools 8. International Plant Genetic Resources Institute, Rome, Italy.
 • Maxted N, Ford-Lloyd BV, Jury S, Kell S, Scholten M (2006). Towards a definition of a crop wild relative. Biodiversity and Conservation, 15: 2673-2685.
 • Maxted N, Kell S, Ford-Lloyd B, Dulloo E, Toledo Á (2012). Toward the systematic conservation of global crop wild relative diversity. Crop Science, 52: 1-12. DOI:10.2135/cropsci2011.08.0415.
 • Özhatay N, Byfield A, Atay S (2005). Türkiye’nin 122 Onemli Bitki Alani. WWF Türkiye, İstanbul.
 • Petrova A, Vladimirov V (eds) (2009). Red list of Bulgarian vascular plants. Phytologia Balcanica 15(1): 63-94.
 • Phaselis Araştırmaları (2013). Phaselis’te Yetişen Bir Bitki: “Lathyrus phaselitanus”. Published on the internet. http://www.phaselis.org/news/phaseliste-yetisen-bir-bitki-lathyrus-phaselitanus. Downloaded on 25 October 2020.
 • Polhill R M, Raven PH (1981). Advences in Legume Systematics. Royal Botanic Gardens (RGB), Kew.
 • Poulter R, Harvey L, Burritt DJ (2003). Qualitative resistance to powdery mildew in hybrid sweet peas. Euphytica, 133(3): 349-358. DOI:10.1023/A:1025734428660.
 • Ramsay GR, Pickersgill B (1986). Interspecific hybridisation between Vicia faba and other species of Vicia: approaches delaying embryo abortion. Biologisches Zentralblatt, 105: 171-179.
 • Rowe J, Maxted N (2019). Lathyrus belinensis. The IUCN Red List of Threatened Species 2019. Published on the internet. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-2.RLTS.T176094A120103864.en. Downloaded on 20 September 2020.
 • Rowe J, Shehadeh A, Maxted N (2019a). Lathyrus cyaneus. The IUCN Red List of Threatened Species 2019. Published on the internet. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.20192.RLTS.T120073522A122201906.en. Downloaded on 25 September 2020.
 • Rowe J, Shehadeh A, Maxted N (2019b). Lathyrus libani. The IUCN Red List of Threatened Species 2019. Published on the internet. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.20192.RLTS.T120074505A122201951.en. Downloaded on 27 September 2020.
 • Rowe J, Shehadeh A, Maxted N (2019c). Lathyrus satdaghensis. The IUCN Red List of Threatened Species 2019. Published on the internet. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.20192.RLTS.T120075286A122202001.en. Downloaded on 20 November 2020.
 • Rowe J, Shehadeh A, Maxted N (2019d). Lathyrus tauricola. The IUCN Red List of Threatened Species 2019. Published on the internet. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.20192.RLTS.T120075579A122202021.en. Downloaded on 22 November 2020.
 • Rowe J, Shehadeh A, Maxted N (2019e). Lathyrus undulatus. The IUCN Red List of Threatened Species 2019. Published on the internet. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-2.RLTS.T176595A19405199.en. Downloaded on 15 October 2020.
 • Rowe J, Shehadeh A, Maxted N (2019f). Lathyrus variabilis. The IUCN Red List of Threatened Species 2019. Published on the internet. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.20192.RLTS.T120075639A122202036.en. Downloaded on 20 October 2020.
 • Royal Botanic Gardens (RBG), Kew (2017). State of the World’s Plants Royal Botanic Garden. Published on the internet. https://stateoftheworldsplants.org/. Downloaded on 10 October 2020.
 • Sarker A, Moneim AAE, Maxted N. (2001). Grasspea and Chicklings (Lathyrus L.). In: Maxted N, Bennett SJ (eds). Plant Genetic Resources of Legumes in the Mediterranean. Kluwer Academic Publishers, pp. 159–180.
 • Sayar MS, Han Y, Başbağ M, Gül İ, Polat T (2015). Rangeland ımprovement and management studies in Southeastern Anatolia region of Turkey. Pakistan Journal of Agricultural Sciences, 52(1): 9-18.
 • Shehadeh AA (2011). Ecogeographic, genetic and taxonomic studies of the genus Lathyrus L. School of Biosciences, University of Birmingham.
 • Stevenson PC, Haware MP (1999). Maackiain in Cicer bijugum Rech. f. associated with resistance to Botrytis grey mould. Biochemical Systematics and Ecology, 27(8): 761–767. DOI:10.1016/S0305-1978(99)00023-X.
 • Tan A, Duman H, Niksarli İF, İnal A, Karagöz A (2003). Ecosystem Conversation and Management For Threatened Species Projects: Description of Target Species and Their Habitats. TACN (Turkish Association for the Conservation of Nature). Ankara.
 • TÜBİVES (2020a). Lathyrus libani. Published on the internet. http://194.27.225.161/yasin/tubives/index.php?sayfa=1&tax_id=3042. Downloaded on 13 September 2020.
 • TÜBİVES (2020b). Vicia esdraelonensis. Published on the internet. http://194.27.225.161/yasin/tubives/index.php?sayfa=1&tax_id=2999. Downloaded on 10 October 2020.
 • TUBIVES (2020c). Published on the internet. http://www.tubives.com/index.php. Downloaded on 5 October 2020.
 • TÜBİVES (2020d). Thermopsis turcica. Published on the internet. http://194.27.225.161/yasin/tubives/index.php?sayfa=1&tax_id=2400. Downloaded on 1 October 2020.
 • United States Department of Agriculture (USDA)-Agricultural Resource Service (ARS)-National Genetic Resources Program (NGRP) (2018). Germplasm Resources Information Network ‒ (GRIN) [Online Database]. Published on the internet. www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl. Downloaded on 9 September 2020.
 • van der Maesen LJG (1972). Cicer L: A Monograph of the Genus, with Special Reference to the Chickpea (Cicer arietinum L.), Its Ecology and Cultivation. Wageningen.
 • Vincent H, Wiersema J, Dobbie S, Kell SP, Fielder H, Castãneda Alvarez NP, Guarino L, Eastwood R, Leόn B, Maxted N (2013). A prioritised crop wild relative inventory as a first step to help underpin global food security. Biological Conservation, 167:265–275
 • Wikipedia (2021). Bakla. Published on the internet. https://tr.wikipedia.org/wiki/Bakla. Downloaded on 29 March 2021.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Temel Bilimler
Bölüm Derleme Makaleler
Yazarlar

Fulya AYDIN (Sorumlu Yazar)
EGE ÜNİVERSİTESİ, GÜNEŞ ENERJİSİ ENSTİTÜSÜ, ENERJİ TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI
0000-0001-5101-6406
Türkiye


Aynur DEMİR Bu kişi benim
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
0000-0002-7856-2789
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Mart 2021
Başvuru Tarihi 28 Kasım 2020
Kabul Tarihi 30 Mart 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @İnceleme makalesi { biodiversity832706, journal = {Turkish Journal of Biodiversity}, issn = {}, eissn = {2667-4386}, address = {turkbiod@artvin.edu.tr}, publisher = {Artvin Çoruh Üniversitesi Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi Uygulama ve Araştırma Merkezi}, year = {2021}, volume = {4}, pages = {53 - 65}, doi = {10.38059/biodiversity.832706}, title = {Türkiye’de tehlike altındaki türler: IUCN Kırmızı Liste verileri ile tehlike altındaki Fabaceae türlerine yönelik özel bir inceleme}, key = {cite}, author = {Aydın, Fulya and Demir, Aynur} }
APA Aydın, F. & Demir, A. (2021). Türkiye’de tehlike altındaki türler: IUCN Kırmızı Liste verileri ile tehlike altındaki Fabaceae türlerine yönelik özel bir inceleme . Turkish Journal of Biodiversity , 4 (1) , 53-65 . DOI: 10.38059/biodiversity.832706
MLA Aydın, F. , Demir, A. "Türkiye’de tehlike altındaki türler: IUCN Kırmızı Liste verileri ile tehlike altındaki Fabaceae türlerine yönelik özel bir inceleme" . Turkish Journal of Biodiversity 4 (2021 ): 53-65 <http://turkbiod.artvin.edu.tr/tr/pub/issue/59440/832706>
Chicago Aydın, F. , Demir, A. "Türkiye’de tehlike altındaki türler: IUCN Kırmızı Liste verileri ile tehlike altındaki Fabaceae türlerine yönelik özel bir inceleme". Turkish Journal of Biodiversity 4 (2021 ): 53-65
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de tehlike altındaki türler: IUCN Kırmızı Liste verileri ile tehlike altındaki Fabaceae türlerine yönelik özel bir inceleme AU - Fulya Aydın , Aynur Demir Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.38059/biodiversity.832706 DO - 10.38059/biodiversity.832706 T2 - Turkish Journal of Biodiversity JF - Journal JO - JOR SP - 53 EP - 65 VL - 4 IS - 1 SN - -2667-4386 M3 - doi: 10.38059/biodiversity.832706 UR - https://doi.org/10.38059/biodiversity.832706 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Türk Biyoçeşitlilik Dergisi Türkiye’de tehlike altındaki türler: IUCN Kırmızı Liste verileri ile tehlike altındaki Fabaceae türlerine yönelik özel bir inceleme %A Fulya Aydın , Aynur Demir %T Türkiye’de tehlike altındaki türler: IUCN Kırmızı Liste verileri ile tehlike altındaki Fabaceae türlerine yönelik özel bir inceleme %D 2021 %J Turkish Journal of Biodiversity %P -2667-4386 %V 4 %N 1 %R doi: 10.38059/biodiversity.832706 %U 10.38059/biodiversity.832706
ISNAD Aydın, Fulya , Demir, Aynur . "Türkiye’de tehlike altındaki türler: IUCN Kırmızı Liste verileri ile tehlike altındaki Fabaceae türlerine yönelik özel bir inceleme". Turkish Journal of Biodiversity 4 / 1 (Mart 2021): 53-65 . https://doi.org/10.38059/biodiversity.832706
AMA Aydın F. , Demir A. Türkiye’de tehlike altındaki türler: IUCN Kırmızı Liste verileri ile tehlike altındaki Fabaceae türlerine yönelik özel bir inceleme. Turk. J. Biod.. 2021; 4(1): 53-65.
Vancouver Aydın F. , Demir A. Türkiye’de tehlike altındaki türler: IUCN Kırmızı Liste verileri ile tehlike altındaki Fabaceae türlerine yönelik özel bir inceleme. Turkish Journal of Biodiversity. 2021; 4(1): 53-65.
IEEE F. Aydın ve A. Demir , "Türkiye’de tehlike altındaki türler: IUCN Kırmızı Liste verileri ile tehlike altındaki Fabaceae türlerine yönelik özel bir inceleme", Turkish Journal of Biodiversity, c. 4, sayı. 1, ss. 53-65, Mar. 2021, doi:10.38059/biodiversity.832706

Creative Commons Lisansı
Türk Biyoçeşitlilik Dergisi Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.