Arşivleme

Türk Biyoçeşitlilik Dergisi'nde yayınlanan makaleler TUBITAK ULAKBIM, TUBITAK DERGIPARK tarafından arşivlenmektedir.