Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Çukurova koşullarında yetiştirilen Origanum türlerinin uçucu yağ oranları ve bileşenlerinin belirlenmesi

Year 2022, Volume 5, Issue 2, 75 - 85, 30.09.2022
https://doi.org/10.38059/biodiversity.1116233

Abstract

Kekik uçucu yağı dünya üzerinde ticareti yapılan uçucu yağlar arasında biyolojik etkinliğinin çok yüksek olması ve çeşitli alanlarda kullanılması sebebiyle önemli bir yere sahiptir. Günümüzde dünya kekik dış ticaretinde büyük bir paya sahip olan Türkiye’ den temin edilen kekiğin yaklaşık %90’ı Origanum cinsine ait türlerdir. Bu çalışmada Çukurova koşullarında yetiştirilen farklı origanum türlerinin (O. vulgare, O. onites, O. syriacum, O. majorana, O. vogelii) uçucu yağ oranları ve bileşenleri belirlenmiştir. Biri endemik olmak üzere beş farklı Origanum türünün uçucu yağlarının incelendiği araştırma sonucunda türlerin uçucu yağ oranları O. vulgare %5.63, O. onites %5.13, O. syriacum %4.8, O.majorana %2.8, O.vogelii %1.4 olarak belirlenmiştir. Türlerin uçucu yağların ana bileşenlerini karvakrol ve/veya timol oluştururken sadece O. majorana türünün trans sabinen hydrate ve terpinen-4-ol oluşturduğu belirlenmiştir.

References

 • Abdel-Latif HMR, Abdel-Tawwab M, Khafaga AF, Dawood MAO (2020), Dietary origanum essential oil improved antioxidative status, immune-related genes and resistance of common carp (Cyprinus carpio L,) to Aeromonas hydrophila infection. Fish and Shellfish Immunology, 104: 1-7. https://doi.org/10.1016/j.fsi.2020.05.056.
 • Aeschbach R, Löliger J, Scott BC, Murcia A, Butler J, Halliwell B, Aruoma OI, (1994). Antioxidant actions of thymol carvacrol, 6-gingerol, zingerone and hydroxytyrosol. Food and Chemical Toxicology 32(1): 31-36. https://doi.org/10.1016/0278-6915(84)90033-4.
 • Al-Kalaldeh J Z. Abu-Dahab R. Afifi FU, (2010). Volatile oil composition and antiproliferative activity of Laurus nobilis, Origanum syriacum, Origanum vulgare, and Salvia triloba against human breast adenocarcinoma cells. Nutrition Research. 30(4): 271-278. https://doi.org/10.1016/j.nutres.2010.04.001.
 • Arslan D, Tümen G, Başer KHC (2008). Marmara Bölgesi İstanbul Kekiği (Origanum vulgare subsp. hirtum) popülasyonlarının verim ve kalite özellikleri. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2008 Hatay Cilt 2, 287-291.
 • Avola R, Granata G, Geraci C, Napoli E, Graziano ACE, Cardile V (2020). Oregano (Origanum vulgare L.) essential oil provides anti-inflammatory activity and facilitates wound healing in a human keratinocytes cell model. Food and Chemical Toxicology 144: 111586. https://doi.org/10.1016/j.fct.2020.111586.
 • Başer KHC, Özek T, Tümen G, Sezik E (1993). Composition of the essential oils of Turkish Origanum species with commercial importance. Journal of Essential Oil Research 5(6): 619-623. https://doi.org/10.1080/10412905.1993.9698294.
 • Ben Arfa A, Combes S, Preziosi-Belloy L, Gontard N, Chalier P (2006). Antimicrobial activity of carvacrol related to its chemical structure. Letters in Applied Microbiology 43(2): 149-154. https://doi.org/10.1111/j.1472-765X.2006.01938.x.
 • Blank DE, Hübner S de O, Alves GH, Cardoso CAL, Freitag RA, Cleff MB (2019). Chemical composition and antiviral effect of extracts of origanum vulgare. Advances in Bioscience and Biotechnology 10(07): 188-196. https://doi.org/10.4236/abb.2019.107014.
 • Braga PC, Dal Sasso M, Culici M, Bianchi T, Bordoni L, Marabini L (2006). Anti-inflammatory activity of thymol: inhibitory effect on the release of human neutrophil elastase. Pharmacology 77(3). 130-136. https://doi.org/10.1159/000093790.
 • Ceylan A, Bayram E, Geren H (1999). İzmir Kekiği (Origanum onites L.) ıslahında geliştirilen klonların agronomik ve kalite özellikleri üzerinde araştırma. Turkish Journal of Agriculture and Forestry 23: 1163-1168.
 • Cinbilgel I & Kurt Y (2019). Oregano and/or marjoram: traditional oil production and ethnomedical utilization of Origanum species in southern Turkey. Journal of Herbal Medicine 16: 100257. https://doi.org/10.1016/j.hermed.2019.100257.
 • Daouk RK, Dagher SM, Sattout EJ (1995). Antifungal activity of the essential oil of Origanum syriacum L. Journal of Food Protection 58(10): 1147-1149. https://doi.org/10.4315/0362-028X-58.10.1147.
 • Deans S & Svoboda KP (1990). The antimicrobial properties of marjoram (Origanum majorana L.) volatile oil. Flavour and Fragrange Journal 5(3): 187190.
 • El-Gendy AN, Leonardi M, Mugnaini L, Bertelloni F, Ebani VV, Nardoni S, Mancianti F, Hendawy S, Omer E, Pistelli L (2015). Chemical composition and antimicrobial activity of essential oil of wild and cultivated Origanum syriacum plants grown in Sinai. Egypt. Industrial Crops and Products 67: 201. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2015.01.038.
 • Elmastaş M, Çelik SM, Genç N, Akşit H, Erenler R, Gülçin I (2018). Antioxidant activity of an anatolian herbal tea Origanum minutiflorum: isolation and characterization of its secondary metabolites. International Journal of Food Properties 21(1): 374–384. https://doi.org/10.1080/10942912.2017.1416399.
 • Everest A & Ozturk E (2005). Focusing on the ethnobotanical uses of plants in Mersin and Adana provinces (Turkey). Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 1: 1-6. https://doi.org/10.1186/1746-4269-1-6.
 • European Pharmacopoeia (2011).7th ed. Strasbourg: Council of Europe.
 • Falcone P, Speranza B, Del Nobile MA, Corbo MR, Sinigaglia M (2005). A study on the antimicrobial activity of thymol intended as a natural preservative. Journal of Food Protection 68(8): 1664-1670. https://doi.org/10.4315/0362-028X-68.8.1664.
 • Gogus F, Ozel MZ, Lewis AC (2005). Superheated water extraction of essential oils of Origanum micranthum. Journal of Chromatographic Science. 43(2): 87-91. https://doi.org/10.1093/chromsci/43.2.87.
 • Govaris A, Solomakos N, Pexara A, Chatzopoulou PS (2010). The antimicrobial effect of oregano essential oil. nisin and their combination against Salmonella Enteritidis in minced sheep meat during refrigerated storage. International Journal of Food Microbiology 137(2-3): 175-180. https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2009.12.017.
 • Güngör FU, Bayraktar N, Kaya MD (2005). Geliştirilmiş İzmir Kekiği (Origanum onites L.) klonlarının Kula şartlarında tarımsal ve kalite yönünden karşılaştırılması. Tarım Bilimleri Dergisi 11(2): 196-200.
 • İnan M, Kaya DA, Kırıcı S (2013). Kültüre alınan Origanum micranthum Vogel türünde biçim sayıları ve dönemlerinin morfolojik özellikler ile uçucu yağ oranlarına etkileri. Türkiye 10. Tarla Bitkiler Kongresi, 755-760.
 • Karık Ü, Tınmaz AB, Kürkçüoğlu M, Tümen G, Başer KHC (2007). İstanbul Kekiği (Origanum vulgare L. subsp. hirtum) populasyonlarında farklı biçim zamanlarının verim ve kaliteye etkileri. Bahçe 36(1): 37-48.
 • Khanı TH & Kırıcı S (2018). Origanum micranthum Vogel’un kültüre alınması ve etken maddeleri ile antioksidan aktivitesinin araştırılması. Çukurova Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 35(7): 111-120.
 • Kırıcı S, Bayram E, Tansı S, Arabacı O, Baydar H, Telci İ, İnan M, Kaya DA, Özel A (2020). Tıbbi ve aromatik bitkilerin üretiminde mevcut durum ve gelecek. Türkiye Ziraat Mühendisliği IX. Teknik Kongresi, Bildiri Kitabı: 1, ISBN-978-605-01-1321-1. 505-528.
 • Korukluoglu M, Gurbuz O, Sahan Y, Yigit A, Kacar O, Rouseff R (2008). Chemical characterization and antifungal activity of Origanum onites L. essential oils and extracts. Journal of Food Safety 29(2009): 144–161.
 • Lima MDS, Quintans-Júnior LJ, De Santana WA, Martins Kaneto C, Pereira Soares MB, Villarreal CF (2013). Anti-inflammatory effects of carvacrol: Evidence for a key role of interleukin-10. European Journal of Pharmacology 699(1-3): 112-117. https://doi.org/10.1016/j.ejphar.2012.11.040.
 • Loizzo MR, Menichini F, Conforti F, Tundis R, Bonesi M, Saab AM, Statti GA, Cindio B de, Houghton PJ, Menichini F, Frega NG (2009). Chemical analysis antioxidant antiinflammatory and anticholinesterase activities of Origanum ehrenbergii Boiss and Origanum syriacum L. essential oils. Food Chemistry 117(1): 174-180. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2009.03.095.
 • Lukas B. Schmiderer C, Franz C, Novak J (2009). Composition of essential oil compounds from different Syrian populations of Origanum syriacum L. (Lamiaceae). Journal of Agricultural and Food Chemistry 57(4): 1362-1365. https://doi.org/10.1021/jf802963h.
 • Marchese A. Orhan IE, Daglia M, Barbieri R, Di Lorenzo A, Nabavi SF, Gortzi O, Izadi M, Nabavi SM (2016). Antibacterial and antifungal activities of thymol: a brief review of the literature. Food Chemistry 210: 402-414. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2016.04.111.
 • Marinelli L, Di Stefano A, Cacciatore I (2018). Carvacrol and its derivatives as antibacterial agents. Phytochemistry Reviews 17(4): 903-921. https://doi.org/10.1007/s11101-018-9569-x.
 • Öz E (2011). Kültepe Metinleri Işığında Eski Anadolu’da Tarım ve Hayvancılık. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Özdemir N, Ozgen Y, Kiralan M, Bayrak A, Arslan N, Ramadan MF (2018). Effect of different drying methods on the essential oil yield. composition and antioxidant activity of Origanum vulgare L. and Origanum onites L. Journal of Food Measurement and Characterization 12(2): 820-825. https://doi.org/10.1007/s11694-017-9696-x.
 • Özderin S, Fakir H, Dönmez İE (2014). Determination on essential oil rate and composition of some thyme species in Mugla-Urla province. II. Ulusal Akdeniz Orman Ve Çevre Sempozyumu, 22-24 Ekim 2014, Isparta,Türkiye, s.96-103.
 • Özgökçe F & Özçelik H (2004). Ethnobotanical aspects of some taxa in East Anatolia. Turkey. Economic Botany 58(4): 697-704. https://doi.org/10.1663/0013-0001(2004)058[0697:EAOSTI]2.0.CO;2.
 • Özguven M, Ayanoglu F, Ozel A (2006). Effect of nitrogen rates and cutting times on the essential oil yield and components of Origanum syriacum L. Var. bevanii. Journal of Agronomy 5(1): 101–105.
 • Özgüven M & Tansı S (1999). Mercanköşk (Majorana hortensis Moench)’te gelişme dönemlerine göre verim ve kalite. Tr. J. of Agriculture and Forestry, 23(1999): 11–17.
 • Sampaio LA, Pina LTS, Serafini MR, Tareves D, Guimarães AG (2021). Antitumor effects of carvacrol and thymol: a systematic review. Frontiers in Pharmacology, 12, 702487.
 • Sancaktaroğlu S & Bayram E (2011). Farklı kökenli istanbul kekiği (Origanum vulgare subsp. hirtum L.) populasyonlarında verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi üzerine araştırmalar. Ege Üniv. Ziraat Fak. Dergisi, 48(3): 265-276.
 • Sarı AO & Altunkaya M (2016). Doğadan tarlaya kekik. Türkiye Tohumcular Birliği Dergisi, 15: 22-27.
 • Sarıhan EO, Ipek A, Arslan N, Gürbüz B (2006). Farklı sıra arası ve sıra üzeri mesafelerinin kekik (Origanum vulgare var. hirtum)’de verim ve verim öğeleri üzerine etkisi. Tarım Bilimleri Dergisi, 12(3): 246–251.
 • Sellami IH, Maamouri E, Chahed T, Wannes WA, Kchouk ME, Marzouk B (2009). Effect of growth stage on the content and composition of the essential oil and phenolic fraction of sweet marjoram (Origanum majorana L.). Industrial Crops and Products, 30(3): 395–402. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2009.07.010.
 • Şenkardeş I & Tuzlacı E (2014). Some ethnobotanical notes from Gundogmus District (Antalya/Turkey). Journal of Marmara University Institute of Health Sciences, 4(2): 1. https://doi.org/10.5455/musbed.20140303070652.
 • Soultos N, Tzikas Z, Christaki E, Papageorgiou K, Steris V (2009). The effect of dietary oregano essential oil on microbial growth of rabbit carcasses during refrigerated storage. Meat Science 81(3): 474-478. https://doi.org/10.1016/j.meatsci.2008.10.001.
 • Tabanca N, Özek T, Baser KHC, Tümen G (2004). Comparison of the essential oils of Origanum majorana L. and Origanum x majoricum cambess. Journal of Essential Oil Research, 16(3): 248-252. https://doi.org/10.1080/10412905.2004.9698713.
 • Teixeira B, Marques A, Ramos C, Serrano C, Matos O, Neng NR, Nogueira JMF, Saraiva JA, Nunes ML (2013). Chemical composition and bioactivity of different oregano (Origanum vulgare) extracts and essential oil. Journal of the Science of Food and Agriculture, 93(11): 2707-2714. https://doi.org/10.1002/jsfa.6089.
 • Tepe B, Daferera D, Sökmen M, Polissiou M, Sökmen A (2004). The in vitro antioxidant and antimicrobial activities of the essential oil and various extracts of Origanum syriacum L var bevanii. Journal of the Science of Food and Agriculture, 84(11): 1389–1396. https://doi.org/10.1002/jsfa.1758.
 • Toncer O, Karaman S, Kizil S, Diraz E (2009). Changes in essential oil composition of oregano (Origanum onites L.) due to diurnal variations at different development stages. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 37(2): 177-181. https://doi.org/10.15835/nbha3723188.
 • Tseliou M, Pirintsos SA, Lionis C, Castanas E, Sourvinos G (2019). Antiviral effect of an essential oil combination derived from three aromatic plants (Coridothymus capitatus (L.) Rchb. f. Origanum dictamnus L. and Salvia fruticosa Mill.) against viruses causing infections of the upper respiratory tract. Journal of Herbal Medicine 17-18(April): 100288. https://doi.org/10.1016/j.hermed.2019.100288.
 • Tunca H & Yeşilyurt. M. E. (2017). Türkiye ve Dünya’da Kekik. DTB Raporu. Denizli.
 • Vinciguerra V, Rojas F, Tedesco V, Giusiano G, Angiolella L (2019). Chemical characterization and antifungal activity of Origanum vulgare. Thymus vulgaris essential oils and carvacrol against Malassezia furfur. Natural Product Research 33(22): 3273-3277. https://doi.org/10.1080/14786419.2018.1468325.
 • Yanishlieva NV, Marinova EM, Gordon MH, Raneva VG (1999). Antioxidant activity and mechanism of action of thymol and carvacrol in two lipid systems. Food Chemistry 64(1): 59-66. https://doi.org/10.1016/S0308-8146(98)00086-7.
 • Yousefi M, Ghafarifarsani H, Hoseinifar SH, Rashidian G, Van Doan H (2021). Effects of dietary marjoram. Origanum majorana extract on growth performance, hematological, antioxidant, humoral and mucosal immune responses and resistance of common carp. Cyprinus carpio against Aeromonas hydrophila. Fish and Shellfish Immunology 108 (November 2020): 127-133. https://doi.org/10.1016/j.fsi.2020.11.019.
 • Zhang XL, Guo YS, Wang CH, Li GQ, Xu JJ, Chung HY, Ye WC, Li YL, Wang GC (2014). Phenolic compounds from Origanum vulgare and their antioxidant and antiviral activities. Food Chemistry, 152: 300-306. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2013.11.153.

Determination of essential oil ratios and components of Origanum species grown in Çukurova conditions

Year 2022, Volume 5, Issue 2, 75 - 85, 30.09.2022
https://doi.org/10.38059/biodiversity.1116233

Abstract

Oregano essential oil has an important place among the essential oils traded in the world due to its high biological activity and its use in various fields. Today, approximately 90% of the oregano supplied from Turkey, which has a large share in the worlds oregano foreign trade, is species belonging to the Origanum genus. In this study, it was aimed to determine the essential oil ratios and components of different origanum species (O. vulgare, O. onites, O. syriacum, O. majorana, O. vogelii) grown in Çukurova conditions. As a result of the research in which the essential oils of five different Origanum species, including one endemic, were examined, the essential oil ratios of the species were determined as O. vulgare 5.63%, O. onites 5.13%, O. syriacum 4.8%, O. majorana 2.8%, O. vogelii 1.4%. While carvacrol and/or thymol are the main components of the species essential oils, only it. O. majorana species were determined to form trans sabinen hydrate and terpinen-4-ol.

References

 • Abdel-Latif HMR, Abdel-Tawwab M, Khafaga AF, Dawood MAO (2020), Dietary origanum essential oil improved antioxidative status, immune-related genes and resistance of common carp (Cyprinus carpio L,) to Aeromonas hydrophila infection. Fish and Shellfish Immunology, 104: 1-7. https://doi.org/10.1016/j.fsi.2020.05.056.
 • Aeschbach R, Löliger J, Scott BC, Murcia A, Butler J, Halliwell B, Aruoma OI, (1994). Antioxidant actions of thymol carvacrol, 6-gingerol, zingerone and hydroxytyrosol. Food and Chemical Toxicology 32(1): 31-36. https://doi.org/10.1016/0278-6915(84)90033-4.
 • Al-Kalaldeh J Z. Abu-Dahab R. Afifi FU, (2010). Volatile oil composition and antiproliferative activity of Laurus nobilis, Origanum syriacum, Origanum vulgare, and Salvia triloba against human breast adenocarcinoma cells. Nutrition Research. 30(4): 271-278. https://doi.org/10.1016/j.nutres.2010.04.001.
 • Arslan D, Tümen G, Başer KHC (2008). Marmara Bölgesi İstanbul Kekiği (Origanum vulgare subsp. hirtum) popülasyonlarının verim ve kalite özellikleri. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2008 Hatay Cilt 2, 287-291.
 • Avola R, Granata G, Geraci C, Napoli E, Graziano ACE, Cardile V (2020). Oregano (Origanum vulgare L.) essential oil provides anti-inflammatory activity and facilitates wound healing in a human keratinocytes cell model. Food and Chemical Toxicology 144: 111586. https://doi.org/10.1016/j.fct.2020.111586.
 • Başer KHC, Özek T, Tümen G, Sezik E (1993). Composition of the essential oils of Turkish Origanum species with commercial importance. Journal of Essential Oil Research 5(6): 619-623. https://doi.org/10.1080/10412905.1993.9698294.
 • Ben Arfa A, Combes S, Preziosi-Belloy L, Gontard N, Chalier P (2006). Antimicrobial activity of carvacrol related to its chemical structure. Letters in Applied Microbiology 43(2): 149-154. https://doi.org/10.1111/j.1472-765X.2006.01938.x.
 • Blank DE, Hübner S de O, Alves GH, Cardoso CAL, Freitag RA, Cleff MB (2019). Chemical composition and antiviral effect of extracts of origanum vulgare. Advances in Bioscience and Biotechnology 10(07): 188-196. https://doi.org/10.4236/abb.2019.107014.
 • Braga PC, Dal Sasso M, Culici M, Bianchi T, Bordoni L, Marabini L (2006). Anti-inflammatory activity of thymol: inhibitory effect on the release of human neutrophil elastase. Pharmacology 77(3). 130-136. https://doi.org/10.1159/000093790.
 • Ceylan A, Bayram E, Geren H (1999). İzmir Kekiği (Origanum onites L.) ıslahında geliştirilen klonların agronomik ve kalite özellikleri üzerinde araştırma. Turkish Journal of Agriculture and Forestry 23: 1163-1168.
 • Cinbilgel I & Kurt Y (2019). Oregano and/or marjoram: traditional oil production and ethnomedical utilization of Origanum species in southern Turkey. Journal of Herbal Medicine 16: 100257. https://doi.org/10.1016/j.hermed.2019.100257.
 • Daouk RK, Dagher SM, Sattout EJ (1995). Antifungal activity of the essential oil of Origanum syriacum L. Journal of Food Protection 58(10): 1147-1149. https://doi.org/10.4315/0362-028X-58.10.1147.
 • Deans S & Svoboda KP (1990). The antimicrobial properties of marjoram (Origanum majorana L.) volatile oil. Flavour and Fragrange Journal 5(3): 187190.
 • El-Gendy AN, Leonardi M, Mugnaini L, Bertelloni F, Ebani VV, Nardoni S, Mancianti F, Hendawy S, Omer E, Pistelli L (2015). Chemical composition and antimicrobial activity of essential oil of wild and cultivated Origanum syriacum plants grown in Sinai. Egypt. Industrial Crops and Products 67: 201. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2015.01.038.
 • Elmastaş M, Çelik SM, Genç N, Akşit H, Erenler R, Gülçin I (2018). Antioxidant activity of an anatolian herbal tea Origanum minutiflorum: isolation and characterization of its secondary metabolites. International Journal of Food Properties 21(1): 374–384. https://doi.org/10.1080/10942912.2017.1416399.
 • Everest A & Ozturk E (2005). Focusing on the ethnobotanical uses of plants in Mersin and Adana provinces (Turkey). Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 1: 1-6. https://doi.org/10.1186/1746-4269-1-6.
 • European Pharmacopoeia (2011).7th ed. Strasbourg: Council of Europe.
 • Falcone P, Speranza B, Del Nobile MA, Corbo MR, Sinigaglia M (2005). A study on the antimicrobial activity of thymol intended as a natural preservative. Journal of Food Protection 68(8): 1664-1670. https://doi.org/10.4315/0362-028X-68.8.1664.
 • Gogus F, Ozel MZ, Lewis AC (2005). Superheated water extraction of essential oils of Origanum micranthum. Journal of Chromatographic Science. 43(2): 87-91. https://doi.org/10.1093/chromsci/43.2.87.
 • Govaris A, Solomakos N, Pexara A, Chatzopoulou PS (2010). The antimicrobial effect of oregano essential oil. nisin and their combination against Salmonella Enteritidis in minced sheep meat during refrigerated storage. International Journal of Food Microbiology 137(2-3): 175-180. https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2009.12.017.
 • Güngör FU, Bayraktar N, Kaya MD (2005). Geliştirilmiş İzmir Kekiği (Origanum onites L.) klonlarının Kula şartlarında tarımsal ve kalite yönünden karşılaştırılması. Tarım Bilimleri Dergisi 11(2): 196-200.
 • İnan M, Kaya DA, Kırıcı S (2013). Kültüre alınan Origanum micranthum Vogel türünde biçim sayıları ve dönemlerinin morfolojik özellikler ile uçucu yağ oranlarına etkileri. Türkiye 10. Tarla Bitkiler Kongresi, 755-760.
 • Karık Ü, Tınmaz AB, Kürkçüoğlu M, Tümen G, Başer KHC (2007). İstanbul Kekiği (Origanum vulgare L. subsp. hirtum) populasyonlarında farklı biçim zamanlarının verim ve kaliteye etkileri. Bahçe 36(1): 37-48.
 • Khanı TH & Kırıcı S (2018). Origanum micranthum Vogel’un kültüre alınması ve etken maddeleri ile antioksidan aktivitesinin araştırılması. Çukurova Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 35(7): 111-120.
 • Kırıcı S, Bayram E, Tansı S, Arabacı O, Baydar H, Telci İ, İnan M, Kaya DA, Özel A (2020). Tıbbi ve aromatik bitkilerin üretiminde mevcut durum ve gelecek. Türkiye Ziraat Mühendisliği IX. Teknik Kongresi, Bildiri Kitabı: 1, ISBN-978-605-01-1321-1. 505-528.
 • Korukluoglu M, Gurbuz O, Sahan Y, Yigit A, Kacar O, Rouseff R (2008). Chemical characterization and antifungal activity of Origanum onites L. essential oils and extracts. Journal of Food Safety 29(2009): 144–161.
 • Lima MDS, Quintans-Júnior LJ, De Santana WA, Martins Kaneto C, Pereira Soares MB, Villarreal CF (2013). Anti-inflammatory effects of carvacrol: Evidence for a key role of interleukin-10. European Journal of Pharmacology 699(1-3): 112-117. https://doi.org/10.1016/j.ejphar.2012.11.040.
 • Loizzo MR, Menichini F, Conforti F, Tundis R, Bonesi M, Saab AM, Statti GA, Cindio B de, Houghton PJ, Menichini F, Frega NG (2009). Chemical analysis antioxidant antiinflammatory and anticholinesterase activities of Origanum ehrenbergii Boiss and Origanum syriacum L. essential oils. Food Chemistry 117(1): 174-180. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2009.03.095.
 • Lukas B. Schmiderer C, Franz C, Novak J (2009). Composition of essential oil compounds from different Syrian populations of Origanum syriacum L. (Lamiaceae). Journal of Agricultural and Food Chemistry 57(4): 1362-1365. https://doi.org/10.1021/jf802963h.
 • Marchese A. Orhan IE, Daglia M, Barbieri R, Di Lorenzo A, Nabavi SF, Gortzi O, Izadi M, Nabavi SM (2016). Antibacterial and antifungal activities of thymol: a brief review of the literature. Food Chemistry 210: 402-414. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2016.04.111.
 • Marinelli L, Di Stefano A, Cacciatore I (2018). Carvacrol and its derivatives as antibacterial agents. Phytochemistry Reviews 17(4): 903-921. https://doi.org/10.1007/s11101-018-9569-x.
 • Öz E (2011). Kültepe Metinleri Işığında Eski Anadolu’da Tarım ve Hayvancılık. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Özdemir N, Ozgen Y, Kiralan M, Bayrak A, Arslan N, Ramadan MF (2018). Effect of different drying methods on the essential oil yield. composition and antioxidant activity of Origanum vulgare L. and Origanum onites L. Journal of Food Measurement and Characterization 12(2): 820-825. https://doi.org/10.1007/s11694-017-9696-x.
 • Özderin S, Fakir H, Dönmez İE (2014). Determination on essential oil rate and composition of some thyme species in Mugla-Urla province. II. Ulusal Akdeniz Orman Ve Çevre Sempozyumu, 22-24 Ekim 2014, Isparta,Türkiye, s.96-103.
 • Özgökçe F & Özçelik H (2004). Ethnobotanical aspects of some taxa in East Anatolia. Turkey. Economic Botany 58(4): 697-704. https://doi.org/10.1663/0013-0001(2004)058[0697:EAOSTI]2.0.CO;2.
 • Özguven M, Ayanoglu F, Ozel A (2006). Effect of nitrogen rates and cutting times on the essential oil yield and components of Origanum syriacum L. Var. bevanii. Journal of Agronomy 5(1): 101–105.
 • Özgüven M & Tansı S (1999). Mercanköşk (Majorana hortensis Moench)’te gelişme dönemlerine göre verim ve kalite. Tr. J. of Agriculture and Forestry, 23(1999): 11–17.
 • Sampaio LA, Pina LTS, Serafini MR, Tareves D, Guimarães AG (2021). Antitumor effects of carvacrol and thymol: a systematic review. Frontiers in Pharmacology, 12, 702487.
 • Sancaktaroğlu S & Bayram E (2011). Farklı kökenli istanbul kekiği (Origanum vulgare subsp. hirtum L.) populasyonlarında verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi üzerine araştırmalar. Ege Üniv. Ziraat Fak. Dergisi, 48(3): 265-276.
 • Sarı AO & Altunkaya M (2016). Doğadan tarlaya kekik. Türkiye Tohumcular Birliği Dergisi, 15: 22-27.
 • Sarıhan EO, Ipek A, Arslan N, Gürbüz B (2006). Farklı sıra arası ve sıra üzeri mesafelerinin kekik (Origanum vulgare var. hirtum)’de verim ve verim öğeleri üzerine etkisi. Tarım Bilimleri Dergisi, 12(3): 246–251.
 • Sellami IH, Maamouri E, Chahed T, Wannes WA, Kchouk ME, Marzouk B (2009). Effect of growth stage on the content and composition of the essential oil and phenolic fraction of sweet marjoram (Origanum majorana L.). Industrial Crops and Products, 30(3): 395–402. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2009.07.010.
 • Şenkardeş I & Tuzlacı E (2014). Some ethnobotanical notes from Gundogmus District (Antalya/Turkey). Journal of Marmara University Institute of Health Sciences, 4(2): 1. https://doi.org/10.5455/musbed.20140303070652.
 • Soultos N, Tzikas Z, Christaki E, Papageorgiou K, Steris V (2009). The effect of dietary oregano essential oil on microbial growth of rabbit carcasses during refrigerated storage. Meat Science 81(3): 474-478. https://doi.org/10.1016/j.meatsci.2008.10.001.
 • Tabanca N, Özek T, Baser KHC, Tümen G (2004). Comparison of the essential oils of Origanum majorana L. and Origanum x majoricum cambess. Journal of Essential Oil Research, 16(3): 248-252. https://doi.org/10.1080/10412905.2004.9698713.
 • Teixeira B, Marques A, Ramos C, Serrano C, Matos O, Neng NR, Nogueira JMF, Saraiva JA, Nunes ML (2013). Chemical composition and bioactivity of different oregano (Origanum vulgare) extracts and essential oil. Journal of the Science of Food and Agriculture, 93(11): 2707-2714. https://doi.org/10.1002/jsfa.6089.
 • Tepe B, Daferera D, Sökmen M, Polissiou M, Sökmen A (2004). The in vitro antioxidant and antimicrobial activities of the essential oil and various extracts of Origanum syriacum L var bevanii. Journal of the Science of Food and Agriculture, 84(11): 1389–1396. https://doi.org/10.1002/jsfa.1758.
 • Toncer O, Karaman S, Kizil S, Diraz E (2009). Changes in essential oil composition of oregano (Origanum onites L.) due to diurnal variations at different development stages. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 37(2): 177-181. https://doi.org/10.15835/nbha3723188.
 • Tseliou M, Pirintsos SA, Lionis C, Castanas E, Sourvinos G (2019). Antiviral effect of an essential oil combination derived from three aromatic plants (Coridothymus capitatus (L.) Rchb. f. Origanum dictamnus L. and Salvia fruticosa Mill.) against viruses causing infections of the upper respiratory tract. Journal of Herbal Medicine 17-18(April): 100288. https://doi.org/10.1016/j.hermed.2019.100288.
 • Tunca H & Yeşilyurt. M. E. (2017). Türkiye ve Dünya’da Kekik. DTB Raporu. Denizli.
 • Vinciguerra V, Rojas F, Tedesco V, Giusiano G, Angiolella L (2019). Chemical characterization and antifungal activity of Origanum vulgare. Thymus vulgaris essential oils and carvacrol against Malassezia furfur. Natural Product Research 33(22): 3273-3277. https://doi.org/10.1080/14786419.2018.1468325.
 • Yanishlieva NV, Marinova EM, Gordon MH, Raneva VG (1999). Antioxidant activity and mechanism of action of thymol and carvacrol in two lipid systems. Food Chemistry 64(1): 59-66. https://doi.org/10.1016/S0308-8146(98)00086-7.
 • Yousefi M, Ghafarifarsani H, Hoseinifar SH, Rashidian G, Van Doan H (2021). Effects of dietary marjoram. Origanum majorana extract on growth performance, hematological, antioxidant, humoral and mucosal immune responses and resistance of common carp. Cyprinus carpio against Aeromonas hydrophila. Fish and Shellfish Immunology 108 (November 2020): 127-133. https://doi.org/10.1016/j.fsi.2020.11.019.
 • Zhang XL, Guo YS, Wang CH, Li GQ, Xu JJ, Chung HY, Ye WC, Li YL, Wang GC (2014). Phenolic compounds from Origanum vulgare and their antioxidant and antiviral activities. Food Chemistry, 152: 300-306. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2013.11.153.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Plant Science
Journal Section Research Articles
Authors

Elif FERAHOĞLU> (Primary Author)
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2107-3482
Türkiye


Umur ÇÜRÜK>
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5487-6222
Türkiye


Deniz ÇOĞALAN This is me
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8179-3118
Türkiye


Saliha KIRICI>
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5798-857X
Türkiye


Halil ÇAKAN>
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8931-9653
Türkiye

Supporting Institution Yok
Publication Date September 30, 2022
Submission Date May 13, 2022
Acceptance Date September 30, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 5Issue 2

Cite

APA Ferahoğlu, E. , Çürük, U. , Çoğalan, D. , Kırıcı, S. & Çakan, H. (2022). Çukurova koşullarında yetiştirilen Origanum türlerinin uçucu yağ oranları ve bileşenlerinin belirlenmesi . Turkish Journal of Biodiversity , 5 (2) , 75-85 . DOI: 10.38059/biodiversity.1116233


Creative Commons License
Turkish Journal of Biodiversity is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.